« Tagasi

Algas rah­va­hää­le­tus Sajandi 100 arukülalast

Möö­du­nud nä­dalal al­ga­ta­sid Aru­kü­la en­di­ne ela­nik, aja­loo­hu­vi­li­ne Hen­ri Ree­der ja MTÜ Aru­kü­la Kul­tuu­ri­selts juht Ga­ri­na Too­min­ga­s rah­va­hää­le­tu­se, et väl­ja sel­gi­ta­da 100 isi­kut, kes on Aru­kü­la enim mõ­ju­ta­nud. Sa­ja kõi­ge roh­kem hää­li saa­nud isi­ku põh­jal koos­tab Aru­kü­la kul­tuu­ri­selts teat­mi­ku, mil­le aval­da­mi­seks sai külaliikumine Kodukant kaudu EV 100 ko­gu­kon­da­de taot­lus­voo­rust toe­tust 1480 eu­rot. Ko­gu­mik „Sa­jan­di 100 aru­kü­la­last" on plaa­nis avaldada tä­na­vu sü­gi­seks.

Internetis saab oma hääled anda aadressil: https://goo.gl/forms/7LY2lgNFc60pBo6o1

Hääletada saavad kõik soovijad ja igaüks saab valida välja 20 meeldejäävamat nime ligi 200 esitatud nime hulgast. Kel internetis hääletamise võimalust pole, saab küsidasedeli rahvamajast Garina Toomingaselt või vallavalitsuse sekretärilt. Ka pabersedelil saab valida 20 nime, soovi korral tehakse hääletajale sedelist koopia.

Täpsemalt hääletusest loe Sõnumitoojast: https://goo.gl/uCffXK. Artikli autor Ere Uibo