« Tagasi

Arengu- ja keskkonnakomisjoni koosolek

Raasiku Vallavolikogu arengu- ja keskkonnakomisjoni koosolek  toimub 14. detsembril algusega kell 18.00 vallamaja 2. korruse saalis.

1. Valla 2017. a eelarve 1. lugemine (vallavalitsuse esindaja)
2. Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamine Raasiku vallas (vallavalitsuse esindaja)
3. Raasiku valla koerte, kasside ja muude lemmikloomade pidamise eeskiri (vallavalitsuse esindaja)
4. Vallavolikogu 27.11.2012. a määruse nr 19 „Raasiku valla heakorraeeskiri" muutmine (vallavalitsuse esindaja)
5. Kangla tee ehitus (vallavalitsuse esindaja)
6. Eelmise komisjonis pooleli jäänud teemade ülevaatus (komisjoni esimees)

Eelnõud leiab valla kodulehelt: https://raasiku.kovtp.ee/istungite-teave 
Kolmanda ja neljanda punkti arutelu oleneb, kas volikogu suunab need eelnõud komisjoni või mitte.