« Tagasi

Avalduste esitmine Aruküla Põhikooli võimla kasutamiseks

Kuni 9.augustini saab esitada avaldusi Aruküla Põhikooli võimla aegadele 2018/2019 hooajaks.

Avalduses tuleb märkida võimla kasutamise soovitud päev, treeningu alguskellaaeg, treeningu pikkus, eeldatav treeninggrupi suurus ja võimla kasutamise eest vastutava isiku kontaktandmed (e-posti aadress, telefon ning isikukood).

Täpsem info Aruküla Põhikooli võimla kasutamise aegade määramise korrast on leitav siit: https://raasiku.kovtp.ee/documents/821202/1131201/Arukula+PK+voimla+kasutamise+aegade+kord.pdf/7c5cad31-6b99-43d3-a100-290e99c50c26

Vabas vormis avaldus esitatakse Raasiku Vallavalitsusele e-posti aadressil raasiku.vald@raasiku.ee.