« Tagasi

Biolagunevate aia-ja haljastujäätmete tasuta äravedu Raasiku vallast

01.01.2017 hakkas kehtima uus korraldatud jäätmeveo leping, mis võimaldab Raasiku valla haldusterritooriumil tasuta üle anda biolagunevad aia- ja haljastujäätmeid.

Biolagunevad aia- ja haljastujäätmed on okkad, käbid, puude- ja põõsaste lehed, oksad, niitmisjäägid, kokku riisutud kulu, jms. Üleantavate jäätmete hulka ei kuulu pinnas, kivid, liiv jt bioloogiliselt mittelagunevad jäätmed.

Veo periood on 1.aprill kuni 30.november. Veosagedus 14 päeva. (Kui tellimusi on vähe, siis võib ettevõte graafikut muuta.)

Tellimused tuleb edastada Eesti Keskkonnateenused AS klienditeenindusele (tel: 1919, e-post: tallinn@keskkonnateenused.ee) koos krundi asukoha aadressi ja kottide arvuga. Tellimus peab olema esitatud hiljemalt äraveo päevale eelneval tööpäeval kl 12.00-ks.
Kliendi tuvastamine toimub kliendi- või lepingunumbri, isikukoodi või salasõna  alusel.

Biolagunevate aja- ja haljastujäätmete äraveoks tohib kasutada vaid läbipaistvaid 100, 150 ja 200 liitriseid kilekotte. Läbipaistvaid kilekotte saab osta  järgmistest kohtadest:

  • Eesti Keskkonnateenused AS'i klienditeenindusest (asukoht: Artelli tn 15, Tallinn ) hinnaga 0,24 €/tk (koos käibemaksuga) või rulliga (50 tk rullis) 12 € /rull;
  • Raasiku vallavalitsusest (asukoht: Tallinna mnt 24, Aruküla) tööpäeviti vastuvõtuaegadel (esmaspäeval 9-12 ja 13-16 ning neljapäeval 9-12 ja 13-18 . Kotte müüakse rulliga (50 tk rullis), 12 €/rull.

Kotid võivad olla ka kliendi enda omad, kuid nad peavad olema läbipaistvad ja mahult  kuni 200 liitrit.

Äraveo päevad on järgmised:
17.04.2017, 01.05.2017, 15.05.2017, 29.05.2017
12.06.2017,26.06.2017, 10.07.2017
24.07.2017
07.08.2017, 21.08.2017
04.09.2017, 18.09.2017
02.10.2017, 16.10.2017, 30.10.2017
13.11.2017, 27.11.2017

Täiendavat infot saab küsida Eesti keskkonnateenused AS'st (tel: 1919, e-post: tallinn@keskkonnateenused.ee, asukoht: Artelli tn 15, Tallinn) ja Raasiku vallavalitsusest (tel: 607 0348, e-post: raasiku.vald@raasiku.ee, asukoht: Tallinna mnt 24, Aruküla)