« Tagasi

Detailplaneeringu kehtestamine Igavere külas Kuuse kinnistul ja lähialal

Raasiku Vallavalitsuse 11. detsembri 2017. a korraldusega nr 414 kehtestati detailplaneering Raasiku vallas, Igavere külas Kuuse kinnistul ja lähialal.

Detailplaneeringu eesmärk on 9548 m² suurune elamumaa katastriüksus jagada kaheks elamumaa krundiks, neile ehitusõiguse määramine, juurdepääsutee lahendamine, haljastuse, heakorra- ja keskkonnakaitse põhimõtete lahendamine, vajalike piirangute ja servituutide määramine vastavalt Raasiku valla üldplaneeringule.
Detailplaneeringu kehtestamise korraldusega ja kehtestatud detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Raasiku vallavalitsuses tööajal (Tallinna mnt 24, Aruküla, Harju maakond) ja veebilehel https://rpis.andmevara.ee/ .