« Tagasi

Huvihariduse kulude hüvitis vähekindlustatud perede lastele

2018. aastal on Raasiku valla majanduslikult vähekindlustatud peredel võimalik taotleda hüvitist 7-19.a noorte huvihariduse ja -tegevusega seotud kulude katmiseks.  

Hüvitise eesmärgiks on suurendada noorte osalust huvihariduses ja –tegevuses, muuta see noortele paremini kättesaadavaks ning pakkuda mitmekesisemaid osalusvõimalusi.

Taotlejal peab olema põhjendatud vajadus hüvitise taotlemiseks ning nii noor kui mõlemad tema vanemad peavad olema rahvastikuregistri andmetel Raasiku valla elanikud.

Hüvitise taotlejaks võib olla nii lapsevanem (täisealise noore puhul noor ise) kui ka huvihariduse/-tegevuse pakkuja. 2018.aastal on hüvitise suurus lapse kohta kuni 300 eurot.

Hüvitist on võimalik taotleda juba tehtud kulutuste katmiseks kuludokumentide so. arvete alusel. Taotluste esitamise tähtajad on 10.juuni ja 10.detsember 2018, vajadusel on võimalik taotlusi esitada ka jooksvalt.

Taotlused vaatab läbi vallvalitsuse sotsisaal- ja  tervishoiukomisjon, kes teeb ettepaneku vallavalitsusele toetuse määramiseks või määramata jätmiseks. Kuna tegemist on uue hüvitisega Raasiku vallas, siis on komisjonil õigus arutada ka neid taotlusi, mille tingimusi pole suudetud määruses ette näha.

Juhul, kui Su perel on põhjendatud vajadus hüvitise taotlemiseks ja see on kooskõlas määruse eesmärgiga, kuid mingitel põhjustel ei vasta see hüvitise saamise tingimustele, palun võta meiega kindlasti ühendust, et konsulteerida lahenduste leidmiseks. 

Hüvitise määrus koos täpsete tingimustega ning avaldus hüvitise taotlemiseks on siin.

Küsimuste korral pöörduge hariduse, kultuuri- ja spordiosakonna juhataja Juta Asuja poole (e-post juta.asuja@raasiku.ee või telefonil 53328508