« Tagasi

OÜ Raasiku Soojus osa müük

Raasiku Vallavalitsus müüb kirjaliku enampakkumise teel OÜ Raasiku Soojus (registrikood 14047100) 2500 eurose nimiväärtusega osa (mis moodustab 100%  äriühingu osakapitalist). 

Enampakkumisel on osa  alghinnaks 140 000 eurot. Osalemiseks tuleb tasuda tagatisrahana 10 000 (kümme tuhat) eurot ja osavõtumaksuna 3000 (kolm tuhat) eurot Vallavalitsuse pangakontole.

Pakkumine osa ostmiseks tuleb kirjalikult esitada hiljemalt  07. oktoobril 2016. a kell 12.00 Vallavalitsusse, asukoht Tallinna mnt 24, Aruküla, Harjumaa 75 201.

Enampakkumisel võivad osaleda kõik isikud. Pakkuja peab olema vähemalt 5 (viie) aasta jooksul osutanud  Eesti Vabariigis  kaugkütte teenust.

Ostjal on lisaks osa eest tasumise kohustusele lisakohustuseks investeerimiskohustuse täitmine soojavõrkude ja soojatootmise ajakohastamiseks. Pakkumuses peab esitama detailse kava Raasiku ja Aruküla kaugküttevõrkude arendamise ja investeeringute kohta järgnevaks kümneks aastaks. 

Osa omandiõigus läheb ostjale üle peale ostuhinna täielikku tasumist ja müüjale vastuvõetava tagatise andmisest investeerimiskohustuse täitmiseks. Järelmaksu ostuhinna tasumisel ei rakendata. 

Kõik enampakkumisel osalemise kulud jäävad pakkuja kanda ja korraldajal ei ole kohustust kulude hüvitamiseks. Kui korraldaja tunnistab konkursi nurjunuks või lükkab ühe või kõik pakkumused tagasi, siis ei hüvita korraldaja pakkujatele pakkumuse esitamise ja ettevalmistamisega seotud kulusid, see kehtib ka juhul, kui pakkumused lükatakse tagasi põhjusel, et pakutavad summad ei vasta korraldaja ootustele.

Enampakkumist viib läbi Raasiku vallavalitsus. Enampakkumise tingimused on lisatud käesolevale kuulutusele. Enampakkumisel osaleja saab vallavalitsusest enampakkumise tingimuste ja OÜ Raasiku Soojus kohta täiendavat teavet.

Raasiku Vallavalitsuse 05. septembri 2016. a korraldus nr 252

Raasiku Vallavalitsuse 05. septembri 2016. a korralduse nr 252 lisa 1 

Raasiku Vallavalitsuse 05. septembri 2016. a korralduse nr 252 lisa 2 "OÜ Raasiku Soojus osa võõrandamise enampakkumise tingimused"

Müügilepingu projekt (muudetud)

Jagunemisleping