« Tagasi

Projektikonkurss uute huviringide loomiseks

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja projektikonkursi uute huviringide loomiseks ning huvitegevuse ja -hariduse kättesaadavuse parandamiseks Raasiku valla noortele.

Projektikonkursi eesmärk on pakkuda 7-19 aastastele noortele mitmekesisemaid huvihariduse ja -tegevuse osalusvõimalusi. Projektitaotlus peab vastama vähemalt ühele järgnevatest alaeesmärkidest:

  • huvialade spektri ja paindlikkuse laiendamine läbi uute loodavate huviringide ja olemasolevate laiendamise

  • loodus-, tehnika- ja teadus valdkonna huviringide loomise toetamine

  • huvihariduse kättesaadavuse parandamine läbi täiendavate transpordivõimaluste loomise

Taotlejaks saavad olla juriidilised isikud.

Projekti abikõlblikkuse periood on 01.09.2017-30.06.2018;

Konkursi kogu eelarve on 41 017 eurot, maksimaalne taotletav summa projekti kohta on 5000 eurot.

Taotlus tuleb täita Raasiku Vallavalitsuse kodulehel etteantud vormil ning esitada hiljemalt 01.oktoober 2017 kell 23.59 digitaalse allkirjaga elektrooniliselt e-posti aadressile raasiku.vald@raasiku.ee

Projektikonkursiga seotud info: Juta Asuja, telefon: 53328508 e-post: juta@heak.ee