« Tagasi

Puulehtede tasuta äravedu tiheasustusalade kinnistutelt toimub novembris

Raasiku vallavalitsus korraldab tiheasustusaladel elavate eraisikute ja korteriühistute kinnistutelt kottidesse kogutud lehtede (puu- ja põõsalehed) tasuta äraveo. Teenuse tellimiseks tuleb hiljemalt 1. novembriks esitada  vallavalitsuse kantseleisse (Tallinna mnt 24, Aruküla) taotlus suuliselt tel 607 0348,  555 66 131 või  e-postiga aadressil raasiku.vald@raasiku.ee. Teatada tuleb nimi, kontakttelefon, aadress ja lehekottide arv ning suurus.

Puulehtede äravedu toimub järgmistel tingimustel:

  • ühe majapidamise kohta saab ära anda kuni 30 lehekotti;
  • kasutatakse kuni 200 liitriseid kergesti teisaldatavaid tugevaid kotte (ei pea olema läbipaistvad), mis on terved ja ei tohi tõstmisel ära laguneda;
  • kotid peavad olema pealt suletud ja paigutatud ühte kohta, mis on teele võimalikult lähedal ning kuhu saab autoga juurde sõita;
  • kotid peavad olema valmis pandud hiljemalt 5. novembri hommikuks!
  • kottidesse ei tohi panna muid jäätmeid (sh kive, mulda, murumättaid, õunu) peale puu- ja põõsalehtede!

Õigeaegselt valmis pandud kotid viiakse ära alates 5. novembrist kahe nädala jooksul (ebatavaliste ilmastikuolude tõttu tekkinud viivitustest teavitame Raasiku valla kodulehe kaudu). Tingimustele mitte vastavad kotid jäetakse ära viimata!!!