« Tagasi

Raasiku alevikus Estra kinnistul ja lähialal algatatud detailplaneeringu eskiisi tutvustus

Raasiku Vallavalitsus teatab, et 6. detsembril 2017 kell 16.00 toimub Raasiku Põhikoolis, Raasiku alevikus Meierei tn 27, Estra kinnistu detailplaneeringu eskiisi tutvustus. Detailplaneeringu eesmärgiks on 7,73 ha suuruse elamumaa sihtotstarbega katastriüksuse (katastritunnus 65101:001:0372) jagamine ning väike- ja  korterelamute rajamine. Planeeringu tellija on osaühing Pallemer ja koostaja Raivo Tabri Arhitektuuribüroo OÜ.

Põhijoonis