« Tagasi

Raasiku Põhikool kuulutab välja konkursi Raasiku Põhikooli huvijuhi ametikohale

Raasiku Põhikool kuulutab välja konkursi RAASIKU PÕHIKOOLI HUVIJUHI ametikohale (0.5 koormusega).

Tööülesanded:

  • ülekooliliste ürituste ja projektide kavandamine ning koordineerimine
  • huvi- ja ringitegevuse kavandamine ning koordineerimine
  • arendustegevuste korraldamine
  • koolielu kajastamine

Kandidaadile esitatavad nõuded: Pedagoogiline või kultuurialane kõrgharidus või muu kõrgharidus või läbitud 160-tunnine noorsootöö või pedagoogikakursus.

Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid:

  • motivatsioonikiri, kus kandidaat kirjeldab põhjuseid, miks ta soovib antud ametikohale asuda ja lühidalt milline on kandidaadi nägemus huvijuhi tööst Raasiku Põhikoolis;
  • elulookirjeldus;

Omaltpoolt pakub Raasiku Põhikool huvitavat tööd, kaasaegset töökeskkonda, paindlikku tööaega; enesearendamise võimalusi ja toetavat meeskonda.

Dokumendid palume esitada Raasiku Põhikooli digitaalallkirjastatult meiliaadressil reelika.turi@raasikukool.edu.ee.

Tööle asumise aeg  esimesel võimalusel.

Lisainformatsioon: 
Reelika Turi Raasiku Põhikooli direktor, e-post reelika.turi@raasikukool.edu.ee; tel: 58180803