« Tagasi

Raasiku vald soovib lõpetada korraldatud jäätmeveo hankelepingu ennetähtaegselt

Pikaajaliste probleemide tõttu korraldatud jäätmeveos otsustas Raasiku vallavalitsus, et ei nõustu ASi Eesti Keskkonnateenused hinnatõusu taotlusega ning kohalike omavalitsuste koostööorganisatsioonile Harjumaa Ühisteenuste Keskus tehakse ettepanek korraldada Raasiku vallale uus jäätmeveohange.

AS Eesti Keskkonnateenused on Raasiku vallas korraldatud jäätmeveo teenust osutanud alates 2010. a kuni eelmise aastani, mil hakkas kehtima uus kolme aastane jäätmeveo periood, ilma suuremate probleemideta. Alates 2017. a sügisest on segaolmejäätmete äraveo tõrked olnud iganädalased ning viimastel kuudel on graafikujärgsete vedude ärajäämisel järelteeninduse ootejärjekorrad veninud lausa mitmete nädalate pikkuseks. Jaanuaris toimunud kohtumisel tunnistas Eesti Keskkonnateenuste juhatuse liige Bruno Tammaru suurt probleemi jäätmeveo autodele sobivate juhtide leidmisel, kuid lubas olukorra peatset paranemist. Parku on tänaseks olukord pigem halvenenud.

Nüüd on Eesti Keskkonnateenused esitanud MTÜ-le Harjumaa Ühisteenuste Keskus  Raasiku, Kiili ja Jõelähtme valdade ühises korraldatud jäätmeveo piirkonnas hinnatõusu taotluse. Hinnatõusu põhjendatakse kütuse kallinemisega ning muude ettenägematute kulude kasvuga. Samas ei ole hinnatõusu aluseks toodud personalikulude kasvu või muid põhjuseid, mis aitaksid kaasa kvaliteetse korraldatud jäätmeveo teenuse tagamisele.

Esmaspäeval, 19. märtsil toimunud Raasiku Vallavalitsuse istungil otsustati, et antud olukorras hinnatõusuga nõustuda ei saa ning hetkel kehtiv kolme aastane hankeleping Eesti Keskkonnateenustega tuleb ennetähtaegselt lõpetada. Kuni uue korraldatud jäätmeveo hanke korraldamise ning lepingu sõlmimiseni, mis võib aega võtta kuni kuus kuud, tuleb hakkama saada senise jäätmevedajaga.

Täiendava info saamiseks palume pöörduda Raasiku valla keskkonnaspetsialisti Alari Kruusvalli poole tel 607 0750, 523 7126 või e-kirjaga aadressil alari.kruusvall@raasiku.ee.