« Tagasi

Raasiku valla keskkonnaspetsialist: plaanis on Raasiku valda jäätmejaama rajamine

Raasiku valla elanikud imestavad, et jäätmeid tuleb viia Raplamaale jäätmejaama.

ERE UIBO

Raasiku valla Facebooki-grupis "Raasiku valla kuulutaja" kerkis möödunud nädalal teema - alates 21. septembrist on Raasiku valla elanikel võimalus jäätmeid tasuta ära anda Raplamaal Ülejõe külas Mäepere jäätmejaamas. Uuritakse, miks osutus 55 kilomeetri kaugusel olev jäätmejaam sobivaks, et pakkuda Raasiku valla elanikele teenust, kuigi Harjumaal on veel mitu jäätmejaama.

Raasiku vallas jäätmejaama pole, Arukülas on jäätmete kogumispunkt, kuhu saab anda piiratud liiki jäätmeid. Kommenteeritakse ka, et on kuuldud Aruküla kogumispunkti sulgemise plaanist.

Raasiku valla keskkonnaspetsialist Alari Kruusvall ütles Sõnumitoojale, et töö käib Raasiku valda kõikidele nõuetele vastava jäätmejaama rajamise nimel: "Enne selle valmimist Aruküla jäätmepunkti sulgemise plaani ei ole."

Ta lisas, et Rapla vallas Mäeperes on lähim jäätmejaam, mis vastab kõikidele keskkonnaministeeriumi seatud nõuetele ning millel on piisav suutlikkus võtta vastu ka teistest omavalitsustest toodud jäätmeid: "Nii Tallinna linna kui ka Harku ja Viimsi valla jäätmejaamad  on ehitatud ja nendes on töö korraldatud nii, et sinna saab vastu võtta oma elanike poolt toodud jäätmed. Tabasalus asuv jäätmejaam on küll lähemal, kuid töötab ülekoormatuse piiril ning sageli ei ole neil võimalik vastu võtta teiste omavalitsuste elanike toodud jäätmeid ning tooja peab toodud jäätmetega tagasi sõitma. Ka Tallinna jäätmejaamades on olnud juhtumeid, kus mingit liiki jäätmete konteiner on täis saamas ja niiöelda võõrast prügi igaks juhuks juurde ei võeta."

Keskkonnaspetsialist selgitas, et Mäepere jäätmejaamas on tagatud jäätmete vastuvõtmine nii, et tooja ei pea kindlasti koormaga tagasi sõitma: "Lisaks pakutakse seal lihtsat ning mugavat jäätmete kaalumise teenust, mis on võimalik ainult vähestes jäätmejaamades. Eelkõige on see koht sobilik neile, kellel on vaja viia ära suuremas koguses ehitusjäätmeid."

Igapäevaselt tekkivaid segaolmejäätmeid, biolagunevaid köögijäätmeid, biolagunevaid aia- ja haljastujäätmeid ning vanapaberi- ja papijäätmeid saab ära anda korraldatud jäätmeveoga. Pakendijäätmeid panna alevikes ja külades pakendikonteineritesse, kodumajapidamises tekkinud ohtlikud ja olmeelektroonikajäätmed viia Aruküla katlamaja hoovis asuvasse jäätmepunkti, vanarehvid Järsi teel asuva autoremondi töökoja juurde, riide- ja tekstiilijäätmed ning mänguasjad Arukülas vallamaja juures asuvasse kogumiskonteinerisse.

Alari Kruusvall märkis, et lisaks korraldas vallavalitsus sel aastal Keskkonnainvesteeringute Keskuse rahastuse toel kogu vallas ohtlike- ja eterniidijäätmete kogumisringi, Aruküla jäätmepunktis mitmendat aastat lehtklaasi kogumise. Nendega on plaanis tema sõnul ka järgmistel aastatel jätkata.