« Tagasi

Raasiku valla uue arengukava koostamisest vahekokkuvõte

25. septembril toimus seminar valla allasutuse esindajatele, volikogu liikmetele ja vallavalitsuse töötajatele. Sellel püüti sõnastada valdkonniti erinevaid arengukavas kajastamist vajavaid teemasid (loe ka siit). Samal ajal oli aktiivne ka rahvaküsitlus.

Tänaseks oleme jõudnud järgmisesse etappi, milleks on kohtumised kogukonnaga. Esmalt oli plaanis läbi viia üks kohtumine, kuid siiski oleme otsustanud need kohtumised viia läbi kandipõhiselt, teisisõnu nii Arukülas, Raasikul kui Pikaveres. Kuupäevadeks on Raasikul 06.11, Pikaveres 09.11 ja Arukülas 13.11 . Algusaeg kõikjal 18.00. Juhib kohtumisi konsultant.

Konsultant on tänaseks koostanud esialgse kokkuvõtte küsitluse (ca 200 vastust) tulemustest osas, kus oli võimalik anda valikvastuseid. Vabas vormis antud vastuseid veel analüüsitakse ja grupeeritakse. Need on kättesaadavad kindlasti enne kogukonnakohtumisi.

Kokkuvõttega saab tutvuda siin.