« Tagasi

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi keskkonnaspetsialisti ametikohale

Keskkonnaspetsialisti tööülesanneteks on:

  • erinevate keskkonnaalaste lubade ja nende taotluste menetlemine ning planeerimis- ja ehitustegevusega seonduv keskkonnaalane kooskõlastamine
  • jäätmemajanduse ja heakorravaldkonnaga seotud menetlustoimingute läbiviimine
  • veemajanduse ja reovee küsimustega seotud probleemide lahendamine ja nõustamine
  • haljastusteenuste organiseerimine

Ametijuhendiga on võimalik tutvuda Raasiku valla kodulehel www.raasiku.ee

Heal kandidaadil on:

  • eelnev töökogemus antud valdkonnas, soovitavalt avalikus teenistuses.              
  • keskkonnaalane kõrgharidus
  • suurepärane eneseväljendusoskus nii kõnes kui ka kirjas
  • valmisolek meeskonnatööks
  • isikliku sõiduauto kasutamise võimalus

Ettevõte pakub

eneseteostamise võimalust 
koolitusvõimalust 
huvitavat ja vastutusrikast tööd 
avalikus teenistuses ettenähtud soodustusi

Lisainfo

Kandideerimisavaldusele lisada:
• CV
• haridust tõendava dokumendi ärakiri

Kandideerimisavaldus palume saata aadressil raasiku.vald@raasiku.ee hiljemalt 17. märtsil 2019. Lisainfo: Haldus- ja arendusosakonna juhataja Aare Ets tel 6031065, aare.ets@raasiku.ee