« Tagasi

Raasiku vallavalitsus pakub tööd arhitektile

Arhitekti tööülesanneteks on:

  • Ehitusprojektide läbivaatamine

  • Ehitus ja kasutuslubade menetlemine

  • Detailplaneeringute menetlemine

  • Toimingute tegemine ehitisregistris ja nende õigsuse eest vastutamine, andmete edastamine riiklikesse andmebaasidesse.

  • Osalemine valla arengukavade koostamisel

    Täpsem info kandiderimise kohta CV-keskuses