« Tagasi

Tegevustoetuse taotlemine

Raasiku vallavolikogu on 14.04.2015 vastu võtnud määruse nr.7 Raasiku valla eelarvest kultuuri-, noorsoo -ja spordiprogrammide, Elukeskkonna arendamise ja kohaliku  omaalgatuse toetuste taotlemise, andmise ja kasutamise kord, mille järgi ootame mittetulundusühingutelt, seltsingutelt või sihtasutustelt 1.setembrini k.a. vormikohaseid taotlusi valla 2018.a eelarvest rahaliste vahendite saamiseks.

Määruse terviktekst taotlusele esitatavate nõuetega ning blankett on leitav Raasiku valla koduleheküljel www.raasiku.ee/tegevustoetus