Vallavalitsus ootab kuni 15. jaanuarini ettepanekuid aukodaniku nimetuse kandidaatide kohta

Raasiku valla aukodaniku nimetus omistatakse füüsilisele isikule vallapoolse erilise austusavaldusena vallale osutatud väljapaistvate teenete eest.

Vallavalitsus ootab kuni 15. jaanuarini ettepanekuid aukodaniku nimetuse kandidaatide kohta käesoleval aastal. Taotluse võivad esitada kõik füüsilised ja juriidilised isikud. Vallavalitsus kontrollib kandidaatide vastavust, teeb valiku ning võtab väljavalitud kandidaadilt kirjaliku nõusoleku. Taotlus peab sisaldama soovitava aukodaniku ees- ja perekonnanime, isikuandmeid (sünniaeg, tegevusala jms), tema vallale osutatud teenete kirjeldust, taotluse esitaja nime ja kontaktandmeid.

Täpsem info Raasiku valla põhimääruses.