« Tagasi

Volikogu tegemised valimistejärgsel perioodil

Raasiku vallavolikogu uue kooseisu esimesel istungil 25. oktoobril 2017 valiti volikogule esimees (Tiina Rühka) ja aseesimees (Helle Vaga) ning kuulati ära vallavalitsuse lahkumispalve.

Teisel istungil, 31. oktoobril k.a valiti vallavanem (Andre Sepp), moodustati volikogu eestseisus (volikogu esimehest ja aseesimehest) ning valiti eestseisusesse täiendav liige (Olev Sinijärv). Moodustati volikogu alatised komisjonid: eelarve-, keskkonna- ja planeerimiskomisjon ning haridus-, kultuuri-, sotsiaal- ja spordikomisjon. Komisjonidele valiti ka juhid: eelarve-, keskkonna- ja planeerimiskomisjoni esimeheks sai Maarja Sikut ja aseesimeheks Tiina Rühka. Haridus-, kultuuri-, sotsiaal- ja spordikomisjoni esimeheks valiti Andres Kallaste ja aseesimeheks Garina Toomingas.

Volikogu uue koosseisu kolmas istung toimus 7. novembril 2017. a. Kinnitati ametisse vallavalitsuse liikmed ja volikogu komisjonide koosseisud. Vallavalitsusse kuuluvad vallavanem Andre Sepp ja vallavalitsuse liikmed Aare Ets, Evelyn Velberk, Jako Reinaste ja Annika Jõgimaa.

Nimetati esindajad Harjumaa Omavalitsuste Liitu (volikogu esimees Tiina Rühka ja vallavanem Andre Sepp, asendusliikmetena volikogu aseesimees Helle Vaga ja vallavalitsuse liige Aare Ets), Eesti Maaomavalitsuste Liitu (volikogu esimees Tiina Rühka ja vallavanem Andre Sepp) ja Mittetulundusühingusse Harjumaa Ühistranspordikeskus (vallavanem Andre Sepp). 

Määrati kooli pidaja esindajad Aruküla Põhikooli (Anne Veltmann-Veski), Pikavere Mõisakooli (Andres Kallaste) ja Raasiku Põhikooli (Olev Sinijärv) hoolekogudesse.

Otsustati vabastada Raivo Uukkivi Raasiku vallavanema ametikohalt ning maksta talle hüvitust 4 kuu ametipalga ulatuses. 

Nüüd on kõik vajalikud valimised, nimetamised, määramised tehtud. Volikogu komisjonid ja vallavalitsus saavad hooga tööle hakata. Järgmine korraline volikogu istung toimub 12. detsembril 2017.

Tiina Rühka
volikogu esimees