Raasiku Lasteaed Oravake võtab tööle lasteaiaõpetaja

12.04.17

Raasiku Lasteaed Oravake võtab konkursi korras tööle kvalifikatsiooninõuetele vastava 1 lasteaiaõpetaja 1,0 kohaga alates 01. august 2017.a. Avaldus, CV ning haridust tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 12. mai 2017.a. aadressil: Meierei 25,

75 203 Raasiku, Harju maakond või e-postiga:raasikula@gmail.com. Info telefonidel :608 2274 või 55 511 685.

Raasiku Vallavalitsus pakub tööd tugiisikule Aruküla lasteaias

9.03.17

Raasiku Vallavalitsus pakub tööd tugiisikule Aruküla lasteaias. Töö sisu: diabeedi-diagnoosiga lapse jälgimine ja abistamine lasteaias (vajadusel väljaõpe spetsialisti juures). Lisainfo: Anu Nõlve 5126149.