Uudised ja teated

13.06.2019 Konkurss allasutuse Raasiku Valla Sport JUHATAJA ametikohale.

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja konkursi allasutuse Raasiku Valla Sport JUHATAJA ametikohale. Raasiku Valla Sport on Raasiku Vallavalitsuse hallatav asutus, mis alustab tööd 1.septembril 2019.a. Raasiku Valla Spordi eesmärgiks on tagada Raasi...  Loe edasi »

12.06.2019 Jäätmete liigiti äraandmine
07.06.2019 Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke „Kinnistu heakorratööd"
06.06.2019 Volikogu istung 11.06.2019
03.06.2019 Eelarve-, keskkonna- ja planeerimiskomisjoni koosolek toimub 5.juunil
03.06.2019 Kultuuri-, hariduse-, sotsiaal- ja spordikomisjoni koosolek toimub 4.juunil
31.05.2019 Veterinaar- ja Toiduamet tuletab meelde - marutaud on surmav, kuid 100% ennetatav
29.05.2019 Koolitus väikelaste vanematele
29.05.2019 Aruküla põhikool vajab uusi õpetajaid
27.05.2019 Raske ja sügava puudega laste lapsehoiuteenus

 

Raasiku vald asub Harjumaal, Tallinnast kagusuunal. Põhimaanteena läbib valda Jüri-Aruküla-Raasiku-Jägala tee. Valla põhjaserva läbib Tallinn -Tapa raudtee. Haldusüksustest piirneb vald põhjast Jõelähtme, idast Anija, lõunast Kose ja läänest Rae vallaga.
Elanikke 01.01.2019 seisuga 5065
Alevikud:
Aruküla, Raasiku
Külad: Härma, Igavere, Järsi, Kalesi, Kiviloo, Kulli, Kurgla, Mallavere, Peningi, Perila, Pikavere, Rätla, Tõhelgi.
Territoorium: 158 km² (läbimõõt põhjast lõunasse 19 km ja idast läände 17 km), millest haritavat maad 5130 ha, metsamaad 6500 ha, looduslik rohumaa ja muu maa kokku on 3670ha                                                                                                              
Pinnamood on Põhja-Eesti lavamaale iseloomulikult tasane. Valdavalt moreentasandikud ja lamedad moreenkattega kõrgustikud. Rohkelt on väikevoore Raasiku - Perila -Kiviloo joonel. Metsad on liigirikkad segametsad. Esineb madalsoid, haruldane on vaid rabaturbast koosnev Peningi raba. Künnimaadel on levinumad põllumajandustegevuseks sobivad saviliiv- ja liivmullad. Valda läbib oma lisaharudega Jõelähtme jõe keskjooks. Rae valla piiril madalsoos, Paraspõllu looduskaitsealal kasvavad käpaliste liigid. Vaatamisväärsed on rändrahnud - Aruküla hiidrahn 5,5 m ja Kiviloo Nõiakivi 3 m kõrge

Projektikonkurss noortele

Statistika

Rahvaarv: 5065
Pindala: 158 km²
Suurim asula: Aruküla (2129)
Koole: 4