2014. aasta detailplaneeringud

Pealkiri
Järsi külas, Noore maatükk 1, Noore maatükk 2, Unipõllu, Unito ja Uniaasa maaüksustel detailplaneeringu koostamise lõpetamine
Detailplaneeringu algatamine Kurgla külas Nurme katastriüksusel
Detailplaneeringu algatamine Raasiku alevikus Tallinna mnt 15 katastriüksusel
Aruküla alevikus Nõmme tee 2a katastriüksusel ja lähialal detailplaneeringu avalik väljapanek
Detailplaneeringu algatamine Aruküla alevikus Maasika tn 1 katastriüksusel
Kulli külas Väljaotsa detailplaneeringu avalik väljapanek
Igavere külas Põldvuti katastriüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek
Igavere külas Männi katastriüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek
Igavere külas asuva Lepatriinu katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu lahendus
Männi katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek
Männipõllu katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek
Põldvuti katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek
Kulli külas, Vindimetsa katastriüksusel ja lähialal detailplaneeringu koostamise algatamine ning lähteseisukohtade kinnitamine
Kalesi külas, Saka katastriüksusel ja lähialal detailplaneeringu koostamise algatamine ning lähteseisukohtade kinnitamine
Detailplaneeringu kehtestamine Raasiku alevikus Estra kinnistul
Raasiku alevikus Tehase tee 24 katastriüksusel ja lähialal detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine
Kalesi külas Kaasiku ja Kumma kinnistu ning lähiala detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine
Kulli külas Uustalu kinnistul ja lähialal detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine
Rätla külas Lille kinnistu ja lähiala detailplaneeringu algatamine ning lähteseisukohtade kinnitamine
Kulli külas Väljaotsa kinnistu ja lähiala detailplaneeringu algatamine ning lähteseisukohtade kinnitamine