2013. aasta detailplaneeringud

« Tagasi

Detailplaneeringu eskiislahenduse avaldamise teade

Raasiku Vallavalitsus teatab, et 2.05-10.05.2013 on Raasiku vallavalitsuses võimalik tutvuda Kalesi külas, Kuusiku kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu eskiislahendusega.

Detailplaneering algatati Raasiku Vallavalitsuse 20.04.2012. a korraldusega nr 97. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on uute tootmishoonete ehitamiseks ehitusõiguse määramine ja kinnistute jagamine. Detailplaneeringu ala suurus on ca 3 ha. Detailplaneeringu koostamise algataja ja korraldaja on Raasiku Vallavalitsus (Tallinna mnt 24, 75201 Aruküla). Detailplaneeringu koostaja on AS Entec Eesti (Pärnu mnt 160J, Tallinn 11317). Eskiisilahenduse tutvustav avalik arutelu toimub 16.05.2013 algusega kell 17.00 Raasiku vallamajas aadressil Tallinna mnt 24, Aruküla. Detailplaneeringu materjalidega saab ülalnimetatud ajavahemikul tutvuda tööpäeviti Raasiku Vallavalitsuses, asukohaga Tallinna mnt 24 toas nr 25.