2015. aasta detailplaneeringud

« Tagasi

Kalesi külas Kõivu kinnistu ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek

Raasiku Vallavalitsus on 10.02.2015. a korraldusega nr 53 vastu võtnud Raasiku vallas, Kalesi külas, Kõivu kinnistul ja lähialal koostatud detailplaneeringu.

Detailplaneeringu eesmärgiks on elamumaa sihtotstarbega kinnistu jagamine kaheks, kruntidele ehitusõiguse määramine, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, vajalike piirangute ja servituutide määramine. Detailplaneering on koostatud osaühingu Maaplaneeringud poolt.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 25.02.2015 - 25.03.2015. a tööpäeviti Raasiku vallamaja kantseleis, Aruküla alevikus, Tallinna mnt 24.

Märkused ja ettepanekud esitada kirjalikult Raasiku Vallavalitsusele hiljemalt
25. märtsiks 2015. a kella 17.00 aadressil Tallinna mnt 24, Aruküla alevik, Harjumaa 75201 või e-posti adressil heli.tomps@raasiku.ee

Joonis - Kalesi külas Kõivu kinnistu ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek