2015. aasta detailplaneeringud

« Tagasi

Kalesi külas Mustivälja kinnistu ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek

Raasiku Vallavalitsus on 3.03.2015. a korraldusega nr 84 vastu võtnud Raasiku vallas, Kalesi külas, Mustivälja kinnistul ja lähialal koostatud detailplaneeringu.

Detailplaneeringuga toimub 3,82 hektari suurusest maatulundusmaa kinnistust ca 4633 m² tüki eraldamine, sellele sihtotstarbe muutmine elamumaaks, ehitusõiguse määramine, juurdepääsuteede lahendamine, haljastuse, heakorra- ja keskkonnakaitse põhimõtete lahendamine, vajalike piirangute ja servituutide määramine vastavalt Raasiku valla üldplaneeringule.
Juurdepääs Mustivälja kinnistule toimub Aruküla-Kalesi tee kaudu Musti teelt.

Detailplaneering on koostatud osaühingu PB Dialoog poolt.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 18.03.2015 - 1.04.2015. a tööpäeviti Raasiku vallamaja kantseleis, Aruküla alevikus, Tallinna mnt 24. Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Raasiku Vallavalitsuse veebilehel www.raasiku.ee.

Märkused ja ettepanekud esitada kirjalikult Raasiku Vallavalitsusele hiljemalt
1. aprilliks 2015. a kella 17.00 aadressil Tallinna mnt 24, Aruküla alevik, Harjumaa 75201 või
e-posti aadressil heli.tomps@raasiku.ee.