2016. aasta detailplaneeringud

« Tagasi

Igavere külas Kuuse kinnistu ja lähiala detailplaneeringu algatamine

Raasiku Vallavalitsus teatab Igavere külas Kuuse  kinnistu ja lähiala detailplaneeringu algatamisest. Detailplaneering on algatatud Raasiku vallavalitsuse 26.09.2016 korraldusega nr 267.

Planeeritav ala asub Igavere külas Vanalehise tee ääres. Planeeringu ala suurus on 1 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada olemasolev elamumaa sihtotstarbega kinnistu kaheks elamumaa krundiks, seada ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus, tehnovõrkudega varustamine ning haljastus

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Raasiku valla kehtiva üldplaneeringuga.