Raasiku valla uue arengukava projekti tutvustavad avalikud koosolekud

16.01.19

Arengukava projekti tutvustavad avalikud koosolekud toimuvad:

  • esmaspäeval 10. septembril kl 18.00 Aruküla Rahvamaja parketisaalis
  • kolmapäeval 12. septembril kl 18.00 Pikavere Mõisakooli saalis
  • neljapäeval 13. septembril kl 18.00 Raasiku Rahvamaja Ernesaksa saalis.

Ettepanekuid saab esitada kirjalikult arengukava projekti avalikustamise ajal kuni 15. septembrini Raasiku vallavalitsusele (Tallinna mnt 24, Aruküla alevik), e-postiga raasiku.vald@raasiku.ee või  koosolekul kohapeal.

Arengukava projektiga saab tutvuda siin

Arengukava koosolekute protokollid

Raasiku valla arengukava aastateks 2018-2028 projekti avalikustamine

24.08.18

Raasiku Vallavolikogu 14. augusti 2018 istungil otsustati lõpetada Raasiku valla arengukava aastateks 2018-2028 I lugemine ja suunata arengukava projekt avalikustamisele 15. septembrini 2018.

Ettepanekuid saab kirjalikult esitada arengukava projekti avalikustamise ajal Raasiku vallavalitsusele (Tallinna mnt 24, Aruküla alevik, Raasiku vald, Harju maakond, 75201 või raasiku.vald@raasiku.ee).

Arengukava projektiga saab tutvuda siin.

Arengukava projekti tutvustavad avalikud koosolekud toimuvad:

  • 10. septembril kl 18.00 Aruküla Rahvamaja parketisaalis
  • 12. septembril kl 18.00 Pikavere Mõisakooli saalis
  • 13. septembril kl 18.00 Raasiku Rahvamaja Ernesaksa saalis.

 

Raasiku valla arengukava koostamine aastateks 2018-2028

2016 lõpus tagas Raasiku vald iseseisva jätkamise ja otsustati, et tuleb uuendada strateegilisi dokumente. Olulisteks muutmist vajavateks dokumentideks on eelkõige valla üldplaneering ja arengukava. Arengukava koostamisega alustati 13.06.2017 volikogu otsuse nr 15 vastu võtmisega.  Seletuskiri otsuse juurde on leitav siit. Otsuse lisas kinnitati lähteülesanne, mille alusel leiti konkursi korras konsultant, kelle eestvedamisel peab aprilliks 2018 valmima dokument pealkirjaga „Raasiku valla arengukava aastateks 2018-2028".

Konsultandiks valiti konkursilt Pyramid Consult OÜ.

30.08.2017 toimus sissejuhatav kohtumine volikogu komisjonide ühiskoosolekul. Juhtkonsultant Patrick Rang andis ülevaate, mida ja kuidas plaanis teha, et püstitatud aja jooksul saaks strateegiadokument valmis töötava dokumendina, millest juhindudes on võimalik planeerida vallas tegevusi. Avaettekandega saab tutvuda siin (.ppsx), ja siin (.pdf)

Kohtumisel toonitati, et arengukava ei tee konsultant, selle peab kokku panema kogukond. Konsultant juhib tegevust, kuid sisu peab tekkima Raasiku vallas. Selleks oodatakse kogukonna poolset sisendit. Moodustamisel on valdkondlikud töörühmad.

 

Raasiku valla elanike arvamusküsitlus