0718_DP-02_kontaktala_2018-12-28.pdf

image 0718_DP-02_kontaktala_2018-12-28.pdf 0718_DP-02_kontaktala_2018-12-28.pdf

0718_DP-04_pohijoonis_2019-07-26.pdf

image 0718_DP-04_pohijoonis_2019-07-26.pdf 0718_DP-04_pohijoonis_2019-07-26.pdf

0718_DP_seletuskiri_2019-07-26.pdf

image 0718_DP_seletuskiri_2019-07-26.pdf 0718_DP_seletuskiri_2019-07-26.pdf

12. Harju-Jaani kihelkonnapäev

12. Harju-Jaani kihelkonnapäev " Kihelkonna koolid kaardile" 10. augustil kell 12.00-18.00 Kell 12.00-15.30 sõidame bussiga mööda kihelkonna koolide radu. 12.00 kogunemine kihelkonna esimese/vanima...
../common/calendar Alguskuupäev: 10.08.14

13. Harju-Jaani kihelkonnapäevade folgikontsert

13.juunil kell 20.30 Tõhelgi külaplatsil Kl 20.30 musitseerib torupillil Egle Liiskmann Kl 21.00 Meelika Hainsoo ja Kulno Malva ansamblist “Lepaseree” , kes astuvad seekord publiku ette duona....
../common/calendar Alguskuupäev: 13.06.15

13+ LAUAMÄNGUDE ÖÖPÄEV

15.-16. novembril kl.16 Raasiku noortekeskuses 13+ LAUAMÄNGUDE ÖÖPÄEV vol 4. Õpime uusi ja mängime juba tuttavaid mänge. Võta kaasa magamisasjad ning isiklikud hügieenivahendid! OSALUS TASUTA!...
../common/calendar Alguskuupäev: 15.11.19

1. advendi tähistamine Arukülas

30. novembril kell 17.00 Aruküla rahvamaja taga 1. advendi tähistamine. Tervitused, jõulukuuse küünalde süütamine, päkapikkude sagimised. Tee ja piparkoogid. Ootame kõiki laternatega kuuse juurde.
../common/calendar Alguskuupäev: 30.11.14

2020 eelarveprojekti muudatusettepanekud.pdf

image 2020 eelarveprojekti muudatusettepanekud.pdf 2020 eelarveprojekti muudatusettepanekud.pdf

2. advendi tähistamine Aruküla mõisas

07. detsembril kell 16.00 Aruküla mõisas 2. advendi tähistamine. Esineb Aruküla Segakoor "Spunk", laste ja lastelastega. Dirigendid Maia-Reta Trampärk ja Tiina Tinn. Tasuta.
../common/calendar Alguskuupäev: 7.12.14

31.august kl.17 Noortesündmus SUME SUVEÕHTU.

31.august kl.17 Noortesündmus SUME SUVEÕHTU. Imeline kontsert, sportlikud ja humoorikad tegevused. Avatud kohvik. Sündmus tasuta
../common/calendar Alguskuupäev: 31.08.19

3. advendikontsert

13.12. Aruküla Rahvamajas kell 16.00 3. advendikontsert. Esinevad Aruküla Noortekoor ja huvikool "Pääsulind" muusikud. Tasuta.
../common/calendar Alguskuupäev: 13.12.15

3. advendi tähistamine Arukülas

14. detsembril kell 16.00 3. advendi tähistamine. Esinevad Aruküla Noortekoor, dirigent Age Imala ja huvikool "Pääsulind" muusikud kontserdiga "Toredat jõuluaega".
../common/calendar Alguskuupäev: 14.12.14

"40 aastat rahvatantsu Arukülas"

16.aprill kell 18.00-20.00 Aruküla rahvamajas 40 aastat rahvatantsu Arukülas. Segarahvatantsurühm "Lapulised" 22 kontsert "Mul pole mõisa, mul on ainult tantsukingad". Juhendaja Reet Hänikene....
../common/calendar Alguskuupäev: 16.04.16

7.mai kl.12 HK Pääsulind viiuliõpilaste emadepäeva kontsert.

7.mai kl.12 HK Pääsulind viiuliõpilaste emadepäeva kontsert. Tasuta!
../common/calendar Alguskuupäev: 7.05.16

2020. aasta detailplaneeringud

« Tagasi

Ivani (Salu) ja lähiala detailplaneeringu planeeringuala muutus

Raasiku Vallavalitsus teatab, et Raasiku Vallavolikogu 12. mai 2020. a. otsusega nr 19 muudeti Ivani (Salu) katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu nimetust ja planeeringuala.

Raasiku Vallavolikogu on 11.06.2019. a. Otsusega nr 30 algatanud Järsi külas, Ivani katastriüksusel (registriosa 3752402; katastritunnus 65101:002:0062; pindala 92824 m2; sihtotstarve 100% maatulundusmaa) detailplaneeringu koostamise. Planeeringuala suurus koos lähialaga ligikaudu 6800 m2. 23.12.2019 seisuga on planeeritav krunt Ivani maaüksusest välja jagatud ja saanud nimeks Salu (registriosa 3752402; katastritunnus 65101:001:0538; pindala 6820 m2; sihtotstarve 100% maatulundusmaa).

Algatatud detailplaneeringu lähteülesandes oli ette nähtud lahendada maaüksusele ligipääs läbi Noore (katastritunnus 65101:002:0251) ja Unioru (katastritunnus 65101:002:0294) maaüksuste (planeeringuala näidatud otsuse lisas 1), kuid planeeringu koostamise käigus ei jõutud vastavate maaomanikega kokkuleppele. Arutluste käigus on leitud võimalik lahendus tagada ligipääs Salu kinnistule läbi Ivani (katastritunnus 65101:001:0537, eraomand, eelkokkulepe olemas), Nurme tn 23 (katastritunnus 65101:002:0742, munitsipaalomand) ja Nurme tn 25a (katastritunnus 65101:002:0378; eraomand, valla vee-ettevõte OÜ Raven) kinnistute Nurme tänavale. Alternatiivina saab planeeringu koostamise käigus kaaluda ka võimalikku läbipääsu Raja tänavale. Kõnealused võimalikud ligipääsutee asukohad on 11.06.2019 algatatud detailplaneeringu planeeringualast väljas ning seega oli vaja muuta detailplaneeringu planeeringuala.

Raasiku Vallavolikogu 12. mai 2020. a. otsusega nr 19 lisati detailplaneeringu pealkirja viide Salu nimelisele katastriüksusele ja muudeti planeeringuala vastavalt otsuse lisas toodud skeemile ning vastavalt uuele planeeringualale korrigeeritakse planeeringus ka käsitletavat kontaktvööndi ala.