2014. aasta detailplaneeringud

Pealkiri
Tehase tee 24 detailplaneeringu kehtestamine
Kalesi külas Mustivälja kinnistu ja lähiala detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine
Raasiku alevikus Tiigi tn 6 detailplaneeringu avalik väljapanek
Raasiku alevikus Tehase tee 24 detailplaneeringu avalik väljapanek
Kulli külas Uustalu katastriüksusel ja lähialal detailplaneeringu kehtestamine
Kulli külas Väljaotsa katastriüksusel ja lähialal detailplaneeringu kehtestamine
Järsi külas, Noore maatükk 1, Noore maatükk 2, Unipõllu, Unito ja Uniaasa maaüksustel detailplaneeringu koostamise lõpetamine
Detailplaneeringu algatamine Kurgla külas Nurme katastriüksusel
Detailplaneeringu algatamine Raasiku alevikus Tallinna mnt 15 katastriüksusel
Aruküla alevikus Nõmme tee 2a katastriüksusel ja lähialal detailplaneeringu avalik väljapanek
Detailplaneeringu algatamine Aruküla alevikus Maasika tn 1 katastriüksusel
Kulli külas Väljaotsa detailplaneeringu avalik väljapanek
Igavere külas Põldvuti katastriüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek
Igavere külas Männi katastriüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek
Igavere külas asuva Lepatriinu katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu lahendus
Männi katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek
Männipõllu katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek
Põldvuti katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek
Kulli külas, Vindimetsa katastriüksusel ja lähialal detailplaneeringu koostamise algatamine ning lähteseisukohtade kinnitamine
Kalesi külas, Saka katastriüksusel ja lähialal detailplaneeringu koostamise algatamine ning lähteseisukohtade kinnitamine