2012. aasta detailplaneeringud

« Tagasi

Detailplaneeringu kehtestamine Aruküla alevikus Suvila tn 28 kinnistul ja lähialal

Raasiku Vallavolikogu 17.01.2012. a otsusega nr 4 kehtestati detailplaneering Raasiku vallas, Aruküla alevikus asuval Suvila tn 28 (65101:003:2760, 9468 m2) kinnistul ja selle lähialal.

Detailplaneeringu eesmärk on elamumaa jagamine 3 elamukrundiks, ehitusõiguse määramine, juurdepääsuteede lahendamine, parkimise, tehnovõrkude, haljastuse, heakorra ja keskkonnakaitseliste põhimõtete lahendamine, vajalike piirangute ja servituutide määramine.

Detailplaneering on koostatud vastavalt Raasiku valla üldplaneeringule