2018. aasta detailplaneeringud

« Tagasi

Detailplaneeringu kehtestamine Kalesi külas Harukadaka ja Hõbekuuse kinnistutel ja lähialal

 

Raasiku Vallavalitsuse 2. juuli 2018. a korraldusega nr 188 kehtestati detailplaneering Raasiku vallas, Kalesi külas Harukadaka ja Hõbekuuse kinnistutel ning lähialal.

Detailplaneeringu eesmärk on kahe maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksuse muutmine elamumaaks ja üksikelamute ehitamiseks ehitusõiguse andmine vastavalt Raasiku valla kehtivale üldplaneeringule.

Planeeringu ala suurus on kokku 5005 m2.

Detailplaneeringu kehtestamise korraldusega ja kehtestatud detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Raasiku vallavalitsuses tööajal (Tallinna mnt 24, Aruküla, Harju maakond) ja veebilehel https://rpis.andmevara.ee/.