2018. aasta detailplaneeringud

« Tagasi

Detailplaneeringu kehtestamine Kalesi külas ja Aruküla alevikus Tuti kinnistutel

Raasiku Vallavalitsuse 1. oktoobri 2018.a. korraldusega nr 296 kehtestati detailplaneering Raasiku vallas, Kalesi külas ja Aruküla alevikus, Tuti (Tutti) ja Tuti (Tuti 1) kinnistutel. Detailplaneeringu koostas Arhitektuuribüroo Heiki Taras OÜ.

Detailplaneeringuga toimus ca 17 ha suuruse hoonestamata maatulundusmaa sihtotstarbega Tutti ja Tuti 1 katastriüksuste planeerimine, millega jagati  Aruküla aleviku piires olevad kinnistuosad elamumaa kruntideks, määrati kruntide ehitusõigus, juurdepääsuteed, parkimine ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine, vajalikud piirangud ja servituudid ning haljastuse, heakorra- ja keskkonnakaitse põhimõtted. Detailplaneering on kooskõlas kehtiva Raasiku valla üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu kehtestamise korralduse ja kehtestatud detailplaneeringuga on võimalik tutvuda ruumilise planeerimise infosüsteemis (RPIS)