Haridus- ja sotsiaalosakonna kontaktid

Ametikoht ja -juhend

Nimi ja haridus Telefon E-post Vastuvõtt
Osakonnajuhataja Juta Asuja 6070298;
53328508
juta.asuja@raasiku.ee Vastuvõtt eelneval kokkuleppel 
Sotsiaalpedagoog Õnnela Metsaorg 53008466 onnela.metsaorg@raasiku.ee

Vastuvõtt eelneval kokkuleppel

Psühholoog

Kersti Veimann 55538894 kersti.veimann@raasiku.ee

Vastuvõtt eelneval kokkuleppel

Sotsiaaltööspetsialist Karin Möllits 6070248
55567128
 
Vastuvõtt eelneval kokkuleppel 
Lastekaitsespetsialist asendab osakonnajuhataja Juta Asuja
6070298
53328508  
juta.asuja@raasiku.ee Vastuvõtt eelneval kokkuleppel
Juhtumikorraldaja: 
Noortegarantii tugisüsteemi
raames mitteõppivate ja -töötavate noorte toetamine hõivesse naasmisel
Marge Aasalaid 6070350, 5230629

marge.aasalaid@raasiku.ee

Vastuvõtt eelneval kokkuleppel
Projekti "Kose ja Raasiku valla sotsiaalteenuste arendamine" projektijuht Kerli Vahter 5176693 kerli.vahter@raasiku.ee Vastuvõtt eelneval kokkuleppel
Projekti "Kose ja Raasiku valla sotsiaalteenuste arendamine" hoolduskoordinaator Maarika Grau 58864141 maarika.grau@raasiku.ee Vastuvõtt eelneval kokkuleppel

 

Hallatavad asutused: