Ametnikud

Sotsiaalosakond

Osakonnajuhataja Liivi Puumets

60 70 357
50 17 483

Liivi.Puumets@raasiku.ee

Aruküla: E 9-12
Raasikul: K 9 - 13

Lastekaitsespetsialist Anu Nõlve

60 70 205
51 26 149

Anu.Nolve(ät)raasiku.ee E 9-12, 13-16;
N 9-12, 13-18
Sotsiaaltööspetsialist Karin Möllits

60 70 248
55567128

Karin.Mollits@raasiku.ee

E 9-12,13-16
N 9-12,13-18

Juhtumikorraldaja: Noortegarantii tugisüsteemi raames mitteõppivate ja -töötavate noorte toetamine hõivesse naasmisel Marge Aasalaid

6070350, 5230629

 

marge.aasalaid@raasiku.ee

 

Vastuvõtt eelneval kokkuleppel tel: 6070350, 5230629 või e-post: marge.aasalaid@raasiku.ee