Avaliku ürituse korraldamise loa taotlus

Toimingu üldandmed
 

Kirjeldus:

Avalike ürituste korraldamine toimub kirjaliku loa alusel, mille väljastab vallavalitsus. Vallavalitsuse määratud tingimused on ürituse korraldajale kohustuslikud.

 Avaliku ürituse korraldajaks võib olla füüsiline või juriidiline isik. Avaliku ürituse korraldaja, v.a. vallavalitsuse hallatav asutus, esitab vähemalt 14 päeva enne ürituse toimumist vallavalitsusele loa taotluse koos kõigi nõutud lisadokumentidega.

Kestvus:

Vallavalitsus väljastab avaliku ürituse läbiviimiseks loa 10 tööpäeva jooksul viimase nõuetekohase dokumendi ja/või kooskõlastuse saamisest arvates või jätab loa andmata, viidates õigusaktidele ning põhjustele, mis on loa välja andmata jätmise aluseks.

Õigusaktid:

Raasiku valla avaliku korra eeskiri

Vastutaja:

Vallasekretär Gunnar Nuuma, 6070416, gunnar.nuuma@raasiku.ee


Taotlemine pabervormil

 

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi  saab veebilehelt või  Raasiku vallamajast E,T,K 8.00-17.00, N 8.00-18.00, R 8.00-13.00

Vajaminevad
dokumendid:

Esitada vormikohane avaldus

Viide:

·        Avaliku ürituse korraldamise loa taotlus (.pdf)
 
         Avaliku ürituse korraldamise loa taotlus (.rtf)