Esimesse klassi mineva lapse toetus

Esimesse klassi mineva lapse toetuse eesmärk on lapse põhihariduse omandamise alustamisel kaasnevate kulutuste osaline katmine.

Toetuse taotlemiseks tuleb vallavalitsusele esitada kirjalik taotlus ja koolitõend (koolitõend vajalik väljaspool Raasiku valda õppijatel) hiljemalt 30. septembriks ja toetus makstakse välja taotleja arvelduskontole hiljemalt 31. oktoobriks.

Toetust võib taotleda lapse 1. klassi minemise puhul tingimusel, et laps ja tema vanemad või üksikvanem on rahvastikuregistri andmetel Raasiku valla elanikud vähemalt taotlemise hetkel.

Toetust makstakse volikogu kehtestatud täismääras (2021.aastal 100 eurot), kui mõlema vanema elukoht rahvastikuregistri andmetel on taotlemise hetkel Raasiku vald, ning pooles määras, kui ainult ühe vanema elukoht on rahvastikuregistris Raasiku vald. Üksikvanemale makstakse toetus täismääras. Kui lapse vanem või vanemad ei täida perekonnaseadusest tulenevaid kohustusi, makstakse toetus lapse eestkostjale või lapse tegelikule hooldajale.

Õigusaktid:

Vastutaja: sotsiaaltööspetsialist Karin Möllits, karin.mollits@raasiku.ee