2019. aasta hankeplaan

Raasiku Vallavalitsus on 25. veebruari 2019. a korraldusega nr 70 kinnitanud 2019. aasta hankeplaani.

 

Hange „Raasiku valla õpilasvedu 2020-2022“

22.10.19

Raasiku vallavalistus on välja kuulutanud avatud hankemenetlusega: „Raasiku valla õpilasvedu 2020-2022". Pakkumuste esitamine: 21.11.2019 10:00

Viide hankele: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1610031/general-info

Raasiku vallavalistus on välja kuulutanud lihthanke: „Väiketraktori ja lisaseadmete soetamine staadioni hooldamiseks“

22.10.19

Raasiku vallavalistus on välja kuulutanud lihthanke: „Väiketraktori ja lisaseadmete soetamine staadioni hooldamiseks". Pakkumuste esitamine: 30.10.2019 09:00

Viide hankele : https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1615069/general-info

Hange „Raasiku valla lumetõrje teostamine 2019/2020 ja 2020/2021“.

22.10.19

Raasiku vallavalistus on välja kuulutanud hanke: „Raasiku valla lumetõrje teostamine 2019/2020 ja 2020/2021". Pakkumuste esitamine: 10.10.2019 10:00

Viide hankele: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1608741/general-info

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke „Aruküla Põhikooli spordisaali tribüünid"

5.09.19

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 11.09.2019, kell 10:00. Pakkumused tuleb esitada ühtses digikonteineris, kirja teemaga „tribüünid". Hiljem saadetud pakkumisi enam ei arvestata.

Hanke dokumentide saamiseks, täiendavate küsimuste esitamiseks ja pakkumuste esitamisel saata e-kiri reelika.pirson-heinloo@raasiku.ee

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke „Aruküla staadioni videovalve"

30.08.19

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 11.09.2019, kell 10:00. Pakkumused tuleb esitada ühtses digikonteineris, kirja teemaga „videovalve". Hiljem saadetud pakkumisi enam ei arvestata.

Hanke dokumentide saamiseks, täiendavate küsimuste esitamiseks ja pakkumuste esitamisel saata e-kiri reelika.pirson-heinloo@raasiku.ee           

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke „Raasiku Rahvamaja parka rajamine"

28.08.19

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke „Raasiku Rahvamaja parkla rajamine"

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 03.09.2019, kell 10:30. Pakkumused tuleb esitada ühtses digikonteineris, kirja teemaga „parkla". Hiljem saadetud pakkumisi enam ei arvestata.

Hanke dokumentide saamiseks, täiendavate küsimuste esitamiseks ja pakkumuste esitamisel saata e-kiri reelika.pirson-heinloo@raasiku.ee          

 

Hange „Aruküla Lasteaia Rukkilill küttesüsteemi- ja osalise juurde ehituse projekteerimis tööd“

26.07.19

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke „Aruküla Lasteaia Rukkilill küttesüsteemi- ja osalise juurde ehituse projekteerimis tööd"

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 12.08.2019, kell 10:00. Pakkumus tuleb esitada ühtses digikonteineris, kirja teemaga „projekteerimine". Hiljem saadetud pakkumisi enam ei arvestata.

Hanke täiendavate küsimuste korras, saata e-kiri siim@objekt.ee

Pakkumused saata reelika.pirson-heinloo@raasiku.ee ja siim@objekt.ee

Hanke materjalid:

Hange „Raasiku valla õpilasveo bussiliinid 2019-2022“

22.07.19

Raasiku vallavalistus on välja kuulutanud hanke: „Raasiku valla õpilasveo bussiliinid 2019-2022"

Pakkumuste esitamine: 21.08.2019 10:00

Viide hankele https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1580195/general-info

 

Hange „Kraavide ja teepeenarde hooldus 2019.a“

11.07.19

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke „Kraavide ja teepeenarde hooldus 2019.a"

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 22.07.2019, kell 10:00. Pakkumused tuleb esitada ühtses digikonteineris, kirja teemaga „Kraavitus". Hiljem saadetud pakkumisi enam ei arvestata.

Hanke dokumentide saamiseks, täiendavate küsimuste esitamiseks ja pakkumiste esitamisel saata e-kiri reelika.pirson-heinloo@raasiku.ee         

Hange „Aruküla Põhikooli staadioni inventar“

11.07.19

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke „Aruküla Põhikooli staadioni inventar"

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 22.07.2019, kell 10:30. Pakkumused tuleb esitada ühtses digikonteineris, kirja teemaga „Staadion". Hiljem saadetud pakkumisi enam ei arvestata.

Hanke dokumentide saamiseks, täiendavate küsimuste esitamiseks ja pakkumiste esitamisel saata e-kiri reelika.pirson-heinloo@raasiku.ee         

Hange „Aruküla Põhikooli mööbel“

10.07.19

Raasiku vallavalitsus on välja kuulutanud hanke „Aruküla Põhikooli mööbel". Pakkumuste esitamine: 18.07.2019 11:00

Täpsem info: : https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1589348/general-info

Hange „Toiduainete tarne Raasiku valla haridusasutustesse 2019-2020 õppeaastaks“.

10.07.19

Raasiku vallavalitsus on välja kuulutanud hanke „Toiduainete tarne Raasiku valla haridusasutustesse 2019-2020 õppeaastaks". Pakkumuste esitamine: 26.07.2019 10:00

Täpsem info: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1588879/general-info

 

Hange „Mänguatraktsioonid koos paigaldusega“

10.07.19

Raasiku vallavalitsus on välja kuulutanud hanke „Mänguatraktsioonid koos paigaldusega"

Pakkumuste esitamine: 18.07.2019 10:00

Täpsem info: Mänguatraktsioonid koos paigaldusega: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1588955/general-info

Hange „Raasiku Põhikooli kasutatud sülearvutite rent"

26.06.19

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke „Raasiku Põhikooli kasutatud sülearvutite rent"

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 05.07.2019, kell 10:00. Pakkumused tuleb esitada ühtses digikonteineris, kirja teemaga „arvutid". Hiljem saadetud pakkumisi enam ei arvestata.

Hanke dokumentide saamiseks, täiendavate küsimuste esitamiseks saata e-kiri juta.asuja@raasiku.ee

Pakkumused saata reelika.pirson-heinloo@raasiku.ee

Hange „Raasiku Tehase tee kolmnurga haljastustööd“

20.06.19

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke „Raasiku Tehase tee kolmnurga haljastustööd". Pakkumuse kriteeriumiks on madalam hind. Pakkumused esitada hiljemalt 5. juuliks kell 10.00 Raasiku Vallavalitsusele e-maili teel reelika.pirson-heinloo@raasiku.ee.

Lisa: tööde kirjeldus ja plaan

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke „Kinnistu heakorratööd"

7.06.19

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke „Kinnistu (65101:001:0287) heakorratööd"

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 14.06.2019, kell 10:30. Pakkumused tuleb esitada ühtses digikonteineris, kirja teemaga „Heakord". Hiljem saadetud pakkumisi enam ei arvestata.

Hanke dokumentide saamiseks, täiendavate küsimuste esitamiseks ja pakkumuste esitamisel saata e-kiri reelika.pirson-heinloo@raasiku.ee          

 

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke „Aknapesu"

17.05.19

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke „Aknapesu"

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 31.05.2019, kell 10:30. Pakkumused tuleb esitada ühtses digikonteineris, kirja teemaga „Aknapesu". Hiljem saadetud pakkumisi enam ei arvestata.

Hanke dokumentide saamiseks, täiendavate küsimuste esitamiseks ja pakkumiste esitamisel saata e-kiri reelika.pirson-heinloo@raasiku.ee         

Lihthange „Raasiku valla kruusakattega maanteede ja tänavate remont 2019“

17.05.19

Raasiku vallavalitsus on välja kuulutanud lihthanke: „Raasiku valla kruusakattega maanteede ja tänavate remont 2019". Viitenumber: 208916

Riigihanke objektiks on Raasiku vallas kruusakattega maanteede ja tänavate remont ning katte tolmuvabaks muutmine. Tööde teostamise perioodiks oleme arvestanud 3 kuud

Link hankele: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1573046/overview/activities

Hange „Aruküla Rahvamaja saali põranda ja küttesüsteemi renoveerimine koos tööjooniste tegemisega“

9.05.19

Raasiku vallavalitsus on välja kuulutanud lihthanke: „Aruküla Rahvamaja saali põranda ja küttesüsteemi renoveerimine koos tööjooniste tegemisega". Viitenumber: 208892

Raasiku vallavalitsus soovib renoveerida Aruküla Rahvamaja saali puitpõranda kogu ulatuses, mille kohta Töövõtja koostab ennem töödega alustamist tööjoonised. Lava osas tuleb teha mõningaid väikemaid parandustöid.

Samas saalis on soov ära vahetada ka radiaatorkütte süsteem, alates soojussõlmest, mille kohta koostab Töövõtja tööjoonisted, ennem töödega alustamist.

Saali seinad on muidu rahuldavad seisukorras, kuid seintel olevad kaablid peab seinte sisse viima, viimistlema seinad ja värvitooni värskendamine olemasoleva samaväärse tooniga.

Pakkumuste esitamise eelne koosolek toimub 20.05.2019, kell 17:00 ja 21.05.2019 kell 10:00, Raasiku vallamaja (Aruküla alevik, Tallinna mnt 24) II korruse volikogu saali. Valida osalemiseks sobivaim aeg. Kuna Rahvamaja on Vallamajaga samas hoones, saab objektile edasi liikuda.

Hankija lükkab tagasi nende ettevõtete pakkumused, kes ei võtnud osa pakkumuse eelsest koosolekust.

Tööde teostamise perioodiks oleme arvestanud juuli - august 2019

Link hankele: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1572946/general-info

 

Hange „Heakorratööde teostamine Raasiku vallas"

3.05.19

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke „Heakorratööde teostamine Raasiku vallas"

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 10.05.2019, kell 10:30. Pakkumused tuleb esitada ühtses digikonteineris, kirja teemaga „Heakorratööd". Hiljem saadetud pakkumisi enam ei arvestata.

Hanke dokumentide saamiseks, täiendavate küsimuste esitamiseks ja pakkumiste esitamisel saata e-kiri reelika.pirson-heinloo@raasiku.ee        

 

Hange „Aruküla lasteaia küttesüsteemi- ja juurdeehituse projekteerimiste projektijuht"

3.05.19

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke „Aruküla lasteaia küttesüsteemi- ja juurdeehituse projekteerimiste projektijuht"

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 10.05.2019, kell 10:00. Pakkumused tuleb esitada ühtses digikonteineris, kirja teemaga „Aruküla lasteaia projektijuht". Hiljem saadetud pakkumisi enam ei arvestata.

Hanke dokumentide saamiseks, täiendavate küsimuste esitamiseks ja pakkumiste esitamisel saata e-kiri reelika.pirson-heinloo@raasiku.ee

Varem toimunud hanked

Hange „Aruküla Põhikooli arvutid“

26.03.19

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke „Aruküla Põhikooli arvutid"

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 05.04.2019, kell 10:30. Pakkumused tuleb esitada ühtses digikonteineris, kirja teemaga „Arvutid". Hiljem saadetud pakkumisi enam ei arvestata.

Hanke dokumentide saamiseks, täiendavate küsimuste esitamiseks ja pakkumiste esitamisel saata e-kiri reelika.pirson-heinloo@raasiku.ee      

Hange „Raasiku valla teede remondi omanikujärelevalve teenus“

2.04.19

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke „Raasiku valla teede remondi omanikujärelevalve teenus"

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 05.04.2019, kell 10:00. Hiljem saadetud pakkumisi enam ei arvestata. Pakkumused tuleb esitada ühtses digikonteineris, kirja teemaga „Teede OJV teenus".

Hanke dokumentide saamiseks, täiendavate küsimuste esitamiseks ja pakkumiste esitamisel saata e-kiri reelika.pirson-heinloo@raasiku.ee       

Hange „Raasiku Rahvamaja kardinad"

20.03.19

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke „Raasiku Rahvamaja kardinad". Pakkumuste esitamise tähtaeg on 29.03.2019, kell 10:30. Pakkumused tuleb esitada ühtses digikonteineris, kirja teemaga „Raasiku Rahvamaja". Hiljem saadetud pakkumisi enam ei arvestata.

Hanke dokumentide saamiseks, täiendavate küsimuste esitamiseks ja pakkumiste esitamisel saata e-kiri reelika.pirson-heinloo@raasiku.ee      

 

Hange „Raasiku valla puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine"

7.02.19

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke „Raasiku valla puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine". Kohandus on ette nähtud liikumisraskuste ja hügieenitoimingute parandamiseks.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 18.02.2019, kell 11:00. Pakkumused tuleb esitada ühtses digikonteineris, kirja teemaga „Kodude kohandamine". Hiljem saadetud pakkumisi ei arvestata.

Pakkumised saata e-posti aadressil raasiku.vald@raasiku.ee  Lisainfo: Raasiku vallavalitsuse teede- ja ehitusspetsialist Raiko Molok, e-post raiko.molok@raasiku.ee

Hange „Raasiku vallale audiitorteenuse tellimine (2018-2020)"

29.01.19

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke „Raasiku vallale audiitorteenuse tellimine (2018-2020)„

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 06.02.2019, kell 10:30. Pakkumused tuleb esitada ühtses digikonteineris, kirja teemaga „Audiitorteenus". Hiljem saadetud pakkumisi enam ei arvestata.

Hanke dokumentide saamiseks, täiendavate küsimuste esitamiseks ja pakkumiste esitamisel saata e-kiri reelika.pirson-heinloo@raasiku.ee     

Raasiku vallavalitsus on välja kuulutanud hanke „Toiduainete tarne Raasiku valla haridusasutustesse 2019"

23.11.18

Raasiku vallavalitsus on välja kuulutanud avatud hankemenetlusega hanke: „Toiduainete tarne Raasiku valla haridusasutustesse 2019"

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 07.12.2018 10:00

Viide hankele: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1529830/general-info

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke „Talihooldustööde teostamine Raasiku valla kergliiklusteedel ja platsidel

9.11.18

TÄIENDUS: Raasiku vallavalitsus pikendab pakkumiste esitamise tähtaega kuni 15.11.2018, kell 11:00. (täiendatud 09.11.2018)

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke „Talihooldustööde teostamine Raasiku valla kergliiklusteedel ja platsidel (11.2018-04.2019)". 

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 12.11.2018, kell 11:00. Pakkumused tuleb esitada ühtses digikonteineris, kirja teemaga „Talihooldustööd". Hiljem saadetud pakkumisi enam ei arvestata.

Hanke dokumentide saamiseks, täiendavate küsimuste esitamiseks ja pakkumiste esitamisel saata e-kiri reelika.pirson-heinloo@raasiku.ee     

 

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke „Aruküla Põhikooli köögivahendid“

5.10.18

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke „Aruküla Põhikooli köögivahendid". Pakkumuste esitamise tähtaeg on 15.10.2018, kell 11:00. Pakkumused tuleb esitada ühtses digikonteineris, kirja teemaga „köögivahendid". Hiljem saadetud pakkumisi enam ei arvestata.

Hanke dokumentide saamiseks, täiendavate küsimuste esitamiseks ja pakkumiste esitamisel saata e-kiri reelika.pirson-heinloo@raasiku.ee     

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke „Raasiku Spordihoone spordivahendid“

20.12.18

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke „Raasiku Spordihoone spordivahendid". Pakkumuste esitamise tähtaeg on 08.10.2018, kell 11:00. Pakkumused tuleb esitada ühtses digikonteineris, kirja teemaga „Raasiku Spordihoone". Hiljem saadetud pakkumisi enam ei arvestata.

Hanke dokumentide saamiseks, täiendavate küsimuste esitamiseks ja pakkumiste esitamisel saata e-kiri reelika.pirson-heinloo@raasiku.ee     

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke „Raasiku valla teede remont“

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 14.09.2018, kell 11:00. Pakkumused tuleb esitada ühtses digikonteineris, kirja teemaga „Teede remont". Hiljem saadetud pakkumisi enam ei arvestata.

Hanke dokumentide saamiseks, täiendavate küsimuste esitamiseks ja pakkumiste esitamisel saata e-kiri reelika.pirson-heinloo@raasiku.ee    

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke „Raasiku Rahvamaja sokli soojustamine“

3.09.18

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 10.09.2018, kell 11:00. Pakkumused tuleb esitada ühtses digikonteineris, kirja teemaga „Raasiku Rahvamaja". Hiljem saadetud pakkumisi enam ei arvestata.

Hanke dokumentide saamiseks, täiendavate küsimuste esitamiseks ja pakkumiste esitamisel saata e-kiri reelika.pirson-heinloo@raasiku.ee    

Hange „Aruküla Põhikooli mööbel“

16.08.18

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke „Aruküla Põhikooli mööbel". Pakkumuste esitamise tähtaeg on 28.08.2018, kell 11:00.

Pakkumused tuleb esitada ühtses digikonteineris, kirja teemaga „Mööbel". Hiljem saadetud pakkumisi enam ei arvestata.

Hanke dokumentide saamiseks ja pakkumiste esitamisel saata e-kiri reelika.pirson-heinloo@raasiku.ee   

Hange "Aruküla alevikus vallamaja taguse kõnnitee rekonstrueerimine - kultuuri sadameeter".

10.08.18

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke "Aruküla alevikus vallamaja taguse kõnnitee rekonstrueerimine - kultuuri sadameeter".

Hankelepingu projekt
Hankedokument
Asendiplaan

Hanke dokumentide saamiseks, täiendavate küsimuste esitamiseks ja pakkumiste esitamisel saata e-kiri argo.laks@raasiku.ee või tel 5157624.Pakkumiste esitamise tähtaeg on 17.08.2018.

 

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke „Kraavitustööd“

20.07.18

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke „Kraavitustööd". Pakkumuste esitamise tähtaeg on 27.07.2018, kell 11:00. Pakkumused tuleb esitada ühtses digikonteineris, kirja teemaga „kraavitus". Hiljem saadetud pakkumisi enam ei arvestata.

Hanke dokumentide saamiseks, täiendavate küsimuste esitamiseks ja pakkumiste esitamisel saata e-kiri reelika.pirson-heinloo@raasiku.ee

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke „Raasiku Spordihoone jõusaali inventar“

12.07.18

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke „Raasiku Spordihoone jõusaali inventar"

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 20.07.2018, kell 11:00. Pakkumused tuleb esitada ühtses digikonteineris, kirja teemaga „Jõusaali inventar". Hiljem saadetud pakkumisi enam ei arvestata.

Hanke dokumentide saamiseks, täiendavate küsimuste esitamiseks ja pakkumiste esitamisel saata e-kiri reelika.pirson-heinloo@raasiku.ee

Hange „Raasiku vallamaja koridori remonttööd“

3.07.18

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke „Raasiku vallamaja koridori remonttööd". Pakkumuste esitamise tähtaeg on 12.07.2018 kell 11:00.
Pakkumused tuleb esitada ühtses digikonteineris, kirja teemaga „Vallamaja koridor". Hiljem saadetud pakkumisi enam ei arvestata.

Hanke dokumentide saamiseks, täiendavate küsimuste esitamiseks ja pakkumiste esitamisel saata e-kiri reelika.pirson-heinloo@raasiku.ee

 

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke„Pikevare Mõisakooli remonttööd“

1.06.18

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 12.06.2018, kell 11:00.

Pakkumused tuleb esitada ühtses digikonteineris, kirja subjectiga „Pikavere". Hiljem saadetud pakkumisi enam ei arvestata.

Hanke dokumentide saamiseks, täiendavate küsimuste esitamiseks ja pakkumiste esitamisel saata e-kiri reelika.pirson-heinloo@raasiku.ee

Hange "Aruküla põhikooli ja staadioni rekonstrueerimise omanikujärelevalve"

22.05.18

Raasiku vallavalitsus on välja kuulutanud avatud hankemenetlusega hanke: Aruküla põhikooli ja staadioni rekonstrueerimise omanikujärelevalve

Pakkumuste esitamise tähtaeg on: 06.06.2018 15:00

Täpsem info leitav: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/197393

Hange "Aruküla mõisakooli katuse vahetus koos osalise fassaadi soojustamisega"

22.05.18

Raasiku vallavalitsus on välja kuulutanud avatud hankemenetlusega hanke: Aruküla mõisakooli katuse vahetus koos osalise fassaadi soojustamisega

Pakkumuste esitamise tähtaeg on: 18.06.2018, kell 15:00

Täpsem info leitav: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/197975

Raven OÜ on välja kuulutanud järgmised hanked

16.05.18

Raven OÜ on välja kuulutanud järgmised avatud hankemenetlusega hanked:

  1. „Aruküla aleviku ÜVK rekonstrueerimine ja rajamine"

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 04.06.2018 15:00

Viide hankele: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/197177

  1. „Aruküla veemajandusprojekti projektijuhtimise ja omanikujärelevalve teenus"

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 24.05.2018 13:00

Viide hankele: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/197278

Hange „Aruküla põhikooli ja staadioni rekonstrueerimine“

16.05.18

Raasiku vallavalitsus on välja kuulutanud avatud hankemenetlusega hanke: „Aruküla põhikooli ja staadioni rekonstrueerimine". Pakkumuste esitamise tähtaeg on 11.06.2018 11:00

Viide hankele: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/195564

Hange „Nõrk ja tugevvoolu hooldustööd 2018-2020“

16.05.18

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke „Nõrk ja tugevvoolu hooldustööd 2018-2020"

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 24.05.2018, kell 15:00. Pakkumused tuleb esitada ühtses digikonteineris, kirja subjectiga „Vool". Hiljem saadetud pakkumisi enam ei arvestata.

Hanke dokumentide saamiseks, täiendavate küsimuste esitamiseks ja pakkumiste esitamisel saata e-kiri reelika.pirson-heinloo@raasiku.ee

Lihthange "Raasiku valla kahe (2) tee remonttööd"

24.04.18

Raasiku vallavalitsus kuulutas välja lihthanke: Raasiku valla kahe (2) tee remonttööd

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 07.05.2018, kell 10:00

Viide hankele: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/196764

Hange „Aruküla Lasteaia Rukkilill koridori remont“

10.04.18

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke: „Aruküla Lasteaia Rukkilill koridori remont"

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 19.04.2018, kell 11:30.

Pakkumused tuleb esitada ühtses digikonteineris, kirja subjectiga „Rukkilille koridori remont"

Hiljem saadetud pakkumisi enam ei arvestata.

Hanke dokumentide saamiseks, täiendavate küsimuste esitamiseks ja pakkumiste esitamisel saata e-kiri reelika.pirson-heinloo@raasiku.ee

Hange „Raasiku valla haljasalade niitmine 2018-2020“

10.04.18

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke: „Raasiku valla haljasalade niitmine 2018-2020"

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 19.04.2018, kell 11:00.

Pakkumused tuleb esitada ühtses digikonteineris, kirja subjectiga „Haljasalade niitmine"

Hiljem saadetud pakkumisi enam ei arvestata.

Hanke dokumentide saamiseks, täiendavate küsimuste esitamiseks ja pakkumiste esitamisel saata e-kiri reelika.pirson-heinloo@raasiku.ee

 

Hange Raasiku aleviku kergliiklustee silla rajamiseks

6.04.18

Raasiku vallavalitsus on välja kuulutanud hanke: Raasiku aleviku kergliiklustee silla rajamine. Pakkumuste esitamise tähtaeg: 03.05.2018, kell 10:00

Viide hankele: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/195566

Hange „Raasiku aleviku kergliiklustee rajamine koos tänavavalgustusega“

21.02.18

Raasiku vallavalitsus kuulutas välja avatud hankemenetluse: „Raasiku aleviku kergliiklustee rajamine koos tänavavalgustusega". Tähtaeg: 19.03.2018,  kell  10:00.

Viide hankele: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/194554

 

Hange „Raasiku Põhikooli spordihoone inventar“

8.02.18

Raasiku vallavalitsus kuulutas välja avatud hanke „Raasiku Põhikooli spordihoone inventar". Pakkumuste esitamise tähtaeg on läbi E-riigihangete keskkonna 26.02.2018, kell 10:00.

Viide hankele: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/194526

 

Hange "Toiduainete tarne Raasiku valla haridusasutustesse 2018"

15.01.18

Raasiku vallavalitsus on välja kuulutanud hanke: Toiduainete tarne Raasiku valla haridusasutustesse 2018. Link lehele: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/193408. Tähtaeg: 29.01.2018, kell 10:00

Hange "Nõrk ja tugevvoolu hooldustööd 2018-2020"

15.01.18

Raasiku vallavalitsus on välja kuulutanud hanke: Nõrk ja tugevvoolu hooldustööd 2018-2020. Link lehele: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/193475. Tähtaeg: 22.01.2018, kell 10:00

Hange „Talihooldustööde teostamine Raasiku valla kõnniteedel ja platsidel (11.2017-30.04.2018)

21.11.17

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja alla lihthanke piirmäära hanke „Talihooldustööde teostamine Raasiku valla kõnniteedel ja platsidel (11.2017-30.04.2018)".

Hankedokumentide saamiseks palun saata e-kiri reelika.pirson-heinloo@raasiku.ee

Pakkumiste esitamise tähtaeg on 27.11.2017, kell 11:00.
Pakkumuse dokumendid esitada ühtses digikonteineris.
E-kirja subject: Talihooldustööd kõnniteedel ja platsidel

Hange "Aruküla Kultuurimaja saali ja lavapõranda renoveerimisprojekti koostamine"

13.09.17

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke „Aruküla Kultuurimaja saali ja lavapõranda renoveerimisprojekti koostamine". Pakkumuste esitamise aeg  22.09.2017, kell 10:00.

E-kirja subject: Aruküla Kultuurimaja projekt"

Hankedokumentide saamiseks palun saata e-kiri: reelika.pirson-heinloo@raasiku.ee

Hange „Raasiku Põhikooli spordihoone projekteerimine ja ehitusepeatöövõtt“

7.09.17

Raasiku vallavalitsus kuulutas välja hanke: „Raasiku Põhikooli spordihoone projekteerimine ja ehitusepeatöövõtt". Pakkumiste esitamise tähtaeg on 03.10.2017, kell 10:00

Viide hankele: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/190798

Hange „Raasiku Põhikooli ja Raasiku Raamatukogu kardinad ja rulood“

16.08.17

Raasiku vallavalitsus on välja kuulutanud hanke „Raasiku Põhikooli ja Raasiku Raamatukogu kardinad ja rulood". Pakkumuste esitamise tähtaeg on 22.08.2017, kell 10:00

Viide hankele: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/188762

Hange "Raasiku alevikus, Paju tänava sõidutee ja kergliiklustee projekteerimine“

Raasiku vallavalitsus on välja kuulutanud lihthanke „Raasiku alevikus, Paju tänava sõidutee ja kergliiklustee projekteerimine". Pakkumuste esitamise tähtaeg on 10.08.2017, kell 10:00

Viide hankele: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/189797

Hange "Raasiku valla arengukava koostamine 2018-2028"

6.07.17

Raasiku vallavalitsus on väljakuulutanud hanke "Raasiku valla arengukava koostamine 2018-2028"

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 12.07.2017, kell 10:00.
Viide hankele: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/188910

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke „Teetruupide renoveerimine“

4.07.17

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke „Teetruupide renoveerimine"

Pakkumus esitada aadressil: reelika.pirson-heinloo@raasiku.ee, tähtajaga 10.07.2017 kell 10:00.  Pakkumused tuleb esitada ühtses digitaalallkirjastatud digikonteineris ja kirja teemaga (subjekt) „Teetruupide renoveerimine"

Kordushange: „Raasiku Rahvamaja fassaadi renoveerimine"

3.07.17

Raasiku vallavalitsus kuulutas välja kordushanke: „Raasiku Rahvamaja fassaadi renoveerimine". Pakkumuste esitamise tähtaeg: 10.07.2017, kell 10:00.

Viide hankele: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/188761

Hange „Puhastusvahendid ja hügieenitarbed 2017-2020"

15.06.17

Raasiku vallavalitsus on välja kuulutanud hanke „Puhastusvahendid ja hügieenitarbed 2017-2020"

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 26.06.2017, kell 10:30.

Viide hankele: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/187681

Hange „Raasiku Põhikooli ja Raasiku Raamatukogu mööbel koos paigaldusega“

13.06.17

Raasiku vallavalitsus on välja kuulutanud hanke „Raasiku Põhikooli ja Raasiku Raamatukogu mööbel koos paigaldusega"

Pakkumuste esitamise tähtaeg on: 28.06.2017, kell 10:00

Viide hankele: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/186242

Hange Raasiku vallas teede pindamine

6.06.17
Raasiku vallavalitsus kuulutas välja hanke: Raasiku vallas teede pindamine (Aruküla ja Raasiku alevik)

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 21.06.2017, kell 10:00

Viide hankele: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/187677

 

Hange "Aruküla lasteaia rühmaruumi renoveerimine ja saali põranda vahetus"

31.05.17

Raasiku vallavalitsus on välja kuulutanud hanke "Aruküla lasteaia rühmaruumi renoveerimine ja saali põranda vahetus". Pakkumuste esitamise tähtaeg: 08.06.2017, 10:30

Viide hankele: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/187608

Hange "Aruküla aleviku Pärnamäe/Põllu tänava kergliiklustee rajamine"

31.05.17

Raasiku vallavalitsus on välja kuulutanud hanke "Aruküla aleviku Pärnamäe/Põllu tänava kergliiklustee rajamine". Pakkumuste esitamise tähtaeg: 08.06.2017, 10:00

Viide hankele: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/187537

Hange „Raasiku Rahvamaja fassaadi renoveerimine“

26.05.17

Raasiku vallavalitsus on välja kuulutanud hanke „Raasiku Rahvamaja fassaadi renoveerimine", mille tähtaeg on 05.06.2017 10:00.

Viide hankele: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/185922

Hange „Raasiku Tervisekeskuse katuse renoveerimine“

2.05.17

Raasiku vallavalitsus kuulutas välja hanke „Raasiku Tervisekeskuse katuse renoveerimine". Pakkumuste esitamise tähtaeg: 11.05.2017 10:00.

Viide hankele: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/185912

Hange „Aruküla Raamatukogu renoveerimine“

27.04.17

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke „Aruküla Raamatukogu renoveerimine".

Pakkumus esitada aadressil: reelika.pirson-heinloo@raasiku.ee , tähtajaga 05.05.2017 kell 10:00.

Pakkumused tuleb esitada ühtses digitaalallkirjastatud digikonteineris ja kirja teemaga (subjekt) „Aruküla Raamatukogu renoveerimine".

 

Hankge „Aruküla Huvikooli Pääsulind jalgrattahoidja koos varikatusega“

26.04.17

Raasiku vallavalitsus kuulutas välja hanke „Aruküla Huvikooli Pääsulind jalgrattahoidja koos varikatusega". Pakkumuste esitamise tähtaeg: 02.05.2017 10:00.

Viide hankele: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/185921

Hange „Tuletõkkeuste ostmine ja paigaldus“

26.04.17

Raasiku vallalutas välja hanke „Tuletõkkeuste ostmine ja paigaldus". Pakkumuste esitamise tähtaeg: 05.05.2017 10:00

Viide hankele: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/186130

Hange „Pikavere mõisa ruumide renoveerimine“

18.04.17

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke „Pikavere mõisa ruumide renoveerimine". Pakkumus esitada aadressil: reelika.pirson-heinloo@raasiku.ee , tähtajaga 28.04.2017 kell 10:00.

Pakkumused tuleb esitada ühtses digitaalallkirjastatud digikonteineris ja kirja teemaga (subjekt) „Pikavere mõis".

Raasiku vallavalitsus kuulutas välja järgmised hanked

13.04.17

Hange „Raasiku valla objektide korrashoid 2017“

13.04.17

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke „Raasiku valla objektide korrashoid 2017"
Pakkumus esitada aadressil: reelika.pirson-heinloo@raasiku.ee, tähtajaga 21.04.2017 kell 10:00.
Pakkumused tuleb esitada ühtses digitaalallkirjastatud digikonteineris ja kirja teemaga (subjekt) „Heakorrateenus 2017"".

Hange „Raasiku Põhikooli spordihoone tööprojekti koostamine"

Raasiku vallavalitsus on välja kuulutanud hanke: 

„Raasiku Põhikooli spordihoone tööprojekti koostamine", tähtajaga 27.03.2017 10:00

https://riigihanked.riik.ee/register/hange/184490

Hange "Raasiku valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine“

Raasiku vallavalitsus on välja kuulutanud hanke:

„Raasiku valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine", tähtajaga 03.04.2017 10:00

https://riigihanked.riik.ee/register/hange/184266

Hange "Raasiku Rahvamaja saali põrandakatte renoveerimine"

21.02.17

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja alla lihthanke piirmäära hanke "Raasiku Rahvamaja saali põrandakatte renoveerimine."
Pakkumus esitada aadressil: reelika.pirson-heinloo@raasiku.ee, tähtajaga 27.02.2017 kell 10:00.

Pakkumused tuleb esitada ühtses digitaalallkirjastatud digikonteineris ja kirja teemaga (subjekt) „Raasiku Rahvamaja saal ".

Hange „Raasiku Rahvamaja fassaadi ja ventilatsiooni renoveerimistööde projekt“

17.02.17

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja alla lihthanke piirmäära hanke „Raasiku Rahvamaja fassaadi ja ventilatsiooni renoveerimistööde projekt"

Pakkumus esitada aadressil: reelika.pirson-heinloo@raasiku.ee, tähtajaga 23.02.2017 kell 10:00.

Pakkumused tuleb esitada ühtses digitaalallkirjastatud digikonteineris ja kirja teemaga (subjekt) „Raasiku Rahvamaja renoveerimistööde projekt ".

Hange „Raasiku Põhikooli tahvlid“

14.12.16

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke „Raasiku Põhikooli tahvlid"

Pakkumus esitada aadressil: reelika.pirson-heinloo@raasiku.ee, tähtajaga 21.12.2016 kell 10:00.

Pakkumused tuleb esitada ühtses digitaalallkirjastatud digikonteineris ja kirja teemaga (subjekt) „Raasiku Põhikooli tahvlid".

 

Hange „Kallutatav elektriline keedukatel“

14.12.16

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke „Kallutatav elektriline keedukatel".
Pakkumused esitada aadressil: reelika.pirson-heinloo@raasiku.ee, tähtajaga 20.12.2016 kell 10:00.
Pakkumused tuleb esitada ühtses digitaalallkirjastatud digikonteineris ja kirja teemaga (subjekt) „Kallutatav elektriline keedukatel"

 

Hange "Toiduainete tarne Raasiku valla haridusasutustesse 2017"

5.12.16

Raasiku vallavalitsus kuulutas välja hanke: "Toiduainete tarne Raasiku valla haridusasutustesse 2017." Tähtaeg: 27.12.2016, kell 10:00

Hanke materjalid:
https://riigihanked.riik.ee/register/hange/180397

Hange „Kombiahi lasteaeda Rukkilill“

7.12.16

Raasiku vallavalitsus kuulutas välja hanke: „Kombiahi lasteaeda Rukkilill"

Pakkumus esitada aadressil: reelika.pirson-heinloo@raasiku.ee, tähtajaga 13.12.2016 kell 10:00.

Pakkumused tuleb esitada ühtses digitaalallkirjastatud digikonteineris ja kirja teemaga (subjekt) „Kombiahi lasteaeda Rukkilill".

Hanke materjalid:

Hange „Elektrilise ajamiga vahekardin Aruküla Põhikooli saali“

30.11.16

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke: „Elektrilise ajamiga vahekardin Aruküla Põhikooli saali"

Pakkumus esitada aadressil: reelika.pirson-heinloo@raasiku.ee, tähtajaga 05.12.2016 kell 10:00.

Pakkumused tuleb esitada ühtses digitaalallkirjastatud digikonteineris ja kirja teemaga (subjekt) „Elektrilise ajamiga vahekardin".

Hanke materjalid:

 

Hange "Tänavavalgustuse rahastustaotluse koostamine KIK-ile"

18.11.16

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke tänavavalgustuse rahastustaotluse koostamise KIK-ile. Pakkumuse esitamise tähtaeg: 24.11.2016 kell 10.00.

Pakkumused tuleb esitada ühtses digitaalallkirjastatud digikonteineris ja kirja teemaga (subjekt) „Rahastustaotluse koostamine ".  Teenuse osutamise aeg: oktoober 2016- jaanuar 2017.

Hanke materjalid:

Hange "Talihooldustööde teostamine Raasiku valla kõnniteedel ja platsidel"

10.11.16

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke "Talihooldustööde teostamine Raasiku valla kõnniteedel ja platsidel (11.2016- 03.2017)". Pakkumuste esitamise tähtaeg läbi riigihangete keskkonna on 14.11.2016 kell 10.00.

Hankega saab tutvuda siin: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/179899

Hange: "Kontoritarbed"

Raasiku vallavalitsus kuulutas välja hanke kontoritarvete ostmiseks.

Pakkumuse esitamise tähtaeg: 12.10.2016 kell 10.00

Pakkumused tuleb esitada ühtses digitaalallkirjastatud digikonteineris ja kirja teemaga (subjekt) „Kontoritarbed".  Teenuse osutamise aeg: oktoober 2016

Hange „Helikindlad uksed Aruküla mõisale“

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke „Helikindlad- ja tuletõkkeuksed Aruküla mõisale"

Pakkumuse esitamise tähtaeg: 12.10.2016, kell 10:30

Pakkumused tuleb esitada ühtses digitaalallkirjastatud digikonteineris ja kirja teemaga (subjekt) „Helikindlad uksed Aruküla mõisale ". 

Teenuse osutamise aeg: oktoober- detsember 2016

 

Hange „Raasiku lasteaiale Oravake varikatuse rajamine"

16.09.16

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke „Raasiku lasteaiale Oravake varikatuse rajamine"

Pakkumus esitada aadressil: reelika.pirson-heinloo@raasiku.ee, tähtajaga 22.09.2016 kell 10:00.

Pakkumused tuleb esitada ühtses digitaalallkirjastatud digikonteineris ja kirja teemaga (subjekt) „Varikatus". Teenuse osutamise aeg: september-oktoober 2016.

Hanke materjalid

 

Hange „Aruküla aleviku raudteepeatuse „Pargi ja reisi“ parkla ning ca 800 m kergliiklustee“ ehitamise omanikujärelevalve teenused“

8.09.16

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke „Aruküla aleviku raudteepeatuse „Pargi ja reisi" parkla ning ca 800 m kergliiklustee" ehitamise omanikujärelevalve teenused"

Pakkumus esitada aadressil: reelika.pirson-heinloo@raasiku.eetähtajaga 13.09.2016 kell 10:00. Pakkumused tuleb esitada ühtses digitaalallkirjastatud digikonteineris ja kirja teemaga (subjekt) „Aruküla parkla ja kergliiklustee omanikujärelevalve teenus"

Teenuse osutamise aeg: september 2016-mai 2017.

Hankematerjalid:

 

Hange „Tallinn mnt 38 korstnaotste renoveerimine“

12.08.16
Raasiku vallavalitsus kuulutab välja alla lihthanke piirmäära jääva  hanke „Tallinn mnt 38 korstnaotste renoveerimine."

Pakkumus esitada aadressil: reelika.pirson-heinloo@raasiku.ee, tähtajaga 22.08.2016 kell 10:00. Pakkumused tuleb esitada ühtses digitaalallkirjastatud digikonteineris ja kirja teemaga (subjekt) „Tallinn mnt 38 korstnaotste renoveerimise pakkumus".

Remonttööde teostamise aeg: august-september 2016.

Hanke materjalid:

Hange Raasiku valla teede pindamine 2016

8.07.16
Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke Raasiku valla teede pindamine 2016.

Pakkumuse esitamise aeg:14.07.2016 10:00

Täpsem info:

https://riigihanked.riik.ee/register/hange/176392

Hange „Aruküla Põhikooli riietusruumide remonttööd“

6.07.16

Raasiku vallavalutsus kuulutab välja hanke „Aruküla Põhikooli riietusruumide remonttööd"

Pakkumus esitada aadressil: reelika.pirson-heinloo@raasiku.ee, tähtajaga 13.07.2016 kell 11:30. Pakkumused tuleb esitada ühtses digitaalallkirjastatud digikonteineris ja kirja teemaga (subjekt) „Aruküla Põhikooli riietusruumide remonttööde pakkumus".

 

 

Hange „Aruküla lasteaia Rukkilill piirdeaia renoveerimine“

6.07.16

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke „Aruküla lasteaia Rukkilill piirdeaia renoveerimine".

Pakkumus esitada aadressil: reelika.pirson-heinloo@raasiku.ee, tähtajaga 13.07.2016 kell 11:00.
Pakkumused tuleb esitada ühtses digitaalallkirjastatud digikonteineris ja kirja teemaga (subjekt) „Aruküla lasteaia Rukkilill piirdeaia renoveerimise pakkumus"

Hange „Raasiku vallamaja hoonele vihmaveerennide paigaldamine ja haljastuse teostamine"

6.07.16

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke „Raasiku vallamaja hoonele vihmaveerennide paigaldamine ja haljastuse teostamine".

Pakkumus esitada aadressil: reelika.pirson-heinloo@raasiku.ee, tähtajaga 13.07.2016 kell 10:30.

Pakkumused tuleb esitada ühtses digitaalallkirjastatud digikonteineris ja kirja teemaga (subjekt) „Raasiku vallamaja hoonele vihmaveerennide paigaldamine ja haljastuse teostamise pakkumus".

Hankeprojekt

Hange „Raasiku rahvamaja noortekeskuse remonttööd“

6.07.16

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja alla lihthanke piirmäära jääv hanke  „Raasiku rahvamaja noortekeskuse remonttööd".  Ehitustööde teostamise aeg: august 2016.

Pakkumus esitada aadressil: reelika.pirson-heinloo@raasiku.ee, tähtajaga 13.07.2016 kell 10:00. Pakkumused tuleb esitada ühtses digitaalallkirjastatud digikonteineris ja kirja teemaga (subjekt) „Raasiku rahvamaja noortekeskuse remonttööde pakkumus".

Hanke materjalid:

 

Hange „Aruküla huvikooli Pääsulind ruumide remonttööd“

14.06.16

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke  „Aruküla huvikooli Pääsulind ruumide remonttööd". Ehitustööde teostamise aeg: 27.06-25.08.2016.

Pakkumus esitada ühtses digikonteineris aadressile : reelika.pirson-heinloo@raasiku.ee, tähtajaga 17.06.2016 kell 10:00. 

Hanke dokumendid: 

 

Hange „Raasiku rahvamaja noortekeskuse remonttööd“

16.06.16

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke „Raasiku rahvamaja noortekeskuse remonttööd".

Pakkumus esitada ühtses digikonteineris aadressile: reelika.pirson-heinloo@raasiku.ee, tähtajaga 27.06, 2016, kell 10:00

Hanke dokumendid:

Hange „Raasiku aleviku raudteepeatuse „Pargi ja reisi“ parkla ehitamise omanikujärelevalve teenused“

8.06.16

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke „Raasiku aleviku raudteepeatuse „Pargi ja reisi" parkla ehitamise omanikujärelevalve teenused".

Pakkumused esitada ühtses digikonteineri aadressile: reelika.pirson-heinloo@raasiku.ee, tähtajaga 14.06.2016, kell 10:00.

Hankedokumendid:

Hange „Raasiku aleviku raudteepeatuse „Pargi ja reisi“ parkla ehitamine.

7.06.16

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja lihthanke  Raasiku aleviku raudteepeatuse „Pargi ja reisi" parkla ehitamine.

Hanke materjalid

Hange "Aruküla terviseraja treeningvahendid“

23.05.16

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke „Aruküla terviseraja treeningvahendid". Tööde teostamise tähtaeg: juuni 2016.

Pakkumus esitada aadressil: reelika.pirson-heinloo@raasiku.ee, tähtajaga 27.05.2016 kell 11:00.

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke

7.06.16

Nimetus: Raasiku vallamaja hoonele vihmaveerennide paigaldamine ja haljastuse teostamine
Tööde teostamise aeg: mai-juuni 2016
Tähtaeg: Pakkumus esitada aadressil: reelika.pirson-heinloo@raasiku.ee, tähtajaga 25.05.2016 kell 10:00.

Hange "Raasiku Põhikooli juurdeehituse ja olemasoleva hoone rekonstrueerimise ehitustööde peatöövõtt."

9.05.16

Raasiku vallavalitsus kuulutas välja hanke "Raasiku Põhikooli juurdeehituse ja olemasoleva hoone rekonstrueerimise ehitustööde peatöövõtt."

Tähtaeg: 01.06.2016

Hanke materjalid leitavad riigihangete registrist: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/172245

Hange „Aruküla raamatukogu ruumide renoveerimistööd“

5.05.16

Raasiku vallavalitsus soovib pakkumusi Aruküla raamatukogu kolme ruumi renoveerimistöödeks. Pakkumus esitada aadressil: reelika.pirson-heinloo@raasiku.ee, tähtajaga 11.05.2015 kell 11:00

Vormid (.rtf)

Hange „Aruküla raamatukogu elektrisüsteemi uuendamine“

5.05.16

Raasiku vallavalitsus soovib pakkumusi Aruküla raamatukogu elektrisüsteemide uuendamiseks. Pakkumus esitada aadressil: reelika.pirson-heinloo@raasiku.ee, tähtajaga 11.05.2015 kell 10:30

Vormid (.rtf)

Hange „Aruküla lasteaia Rukkilill rühmaruumide remonttööd“

5.05.16

Raasiku vallavalitsus soovib pakkumusi Aruküla lasteaia Rukkilill rühmaruumi (rühm:Võilill)  remondiks.
Pakkumus esitada aadressil: reelika.pirson-heinloo@raasiku.ee, tähtajaga 11.05.2015 kell 10:00

Vormid (.rtf)

Hange "Pikavere mõisa ja Aruküla mõisa piksekaitsete projekteerimine ja rajamine“

19.04.16

Raasiku vallavalitsus kuulutas välja lihthanke "Pikavere mõisa ja Aruküla mõisa piksekaitsete projekteerimine ja rajamine" . Pakkumuse esitamise tähtaeg on 22.04.2016 kell 11.00

Täpsem info siit: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/173463

 

Hange „Raasiku Rahvamaja pinnakattetööd“.

14.04.16
Raasiku vallavalitsus kuulutab välja alla lihthanke piirmäära jääva hanke „Raasiku Rahvamaja pinnakattetööd".

Pakkumuste esitamise tähtaeg 21.04.2016, kell 10:00

Hankedokument
Pinnakattetööde pakkumuse maksumuse tabel

 

Hange Pikavere lasteaia/algkooli katuse renoveerimiseks

29.03.16

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke Pikavere lasteaia/algkooli katuse renoveerimiseks.

Täpsem info siit

Riigihange „Raasiku valla investeerimislaen“.

3.02.16

Raasiku vallavalitsus kuulutas välja avatud hankemenetlusega riigihange „Raasiku valla investeerimislaen".    

Hankedokumentidega on võimalik tutvuda siin

 

Hange "Toiduainete tarne Raasiku valla haridusasutustesse"

14.01.16

Raasiku vallavalitsus kuulutas välja hanke "Toiduainete tarne Raasiku valla haridusasutustesse"

Tähtaeg: 25.01.2016 10:00

Hanke materjalid:

https://riigihanked.riik.ee/register/hange/169763

Hange "Raasiku valla teedel talihooldetööde teostamine perioodil 2015 -2019".

13.11.15

Raasiku vallavalitsus kuulutas välja hanke "Raasiku valla teedel talihooldetööde teostamine perioodil 2015 -2019".

Täpsem info hanke kohta: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/168682

Hange „Aruküla lasteaia Rukkilill rühmaruumide remonttööd“

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja alla lihthanke piirmäära jääva hanke „Aruküla lasteaia Rukkilill rühmaruumide remonttööd" 
Pakkumus esitada aadressil: reelika.pirson-heinloo@raasiku.ee, tähtajaga 26.06.2015 kell 09:00. 

 

Hange „Aruküla lasteaia Rukkilill mänguväljaku ala “

18.06.15

Raasiku vallavalitsus kuulutav välja alla lihthanke piirmäära jääva hanke „Aruküla lasteaia Rukkilill mänguväljaku ala "

Pakkumus esitada aadressil: reelika.pirson-heinloo@raasiku.ee , tähtajaga 25.06.2015 kell 10:00. 

Hankedokument

Hange „Aruküla Põhikooli võimla põranda hooldus“.

11.06.15

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja alla lihthanke piirmäära jääv hanke Aruküla Põhikooli võimla põranda hooldus". 
Tööde teostamise aeg: juuli 2015- 14. august 2015.

Pakkumus esitada aadressil: raasiku.vald@raasiku.ee, tähtajaga 18.06.2015 kell 10:00. 

Hange „Aruküla mõisa puukuur“

5.06.15

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja alla lihthanke piirmäära jääva  hanke Aruküla mõisa puukuur".

Pakkumus esitada aadressil: raasiku.vald@raasiku.ee, tähtajaga 10.06.2015 kell 10:00. 


 

Hange „Pikavere mõisa ja Aruküla mõisa piksekaitsete projekteerimine ja rajamine“.

5.06.15

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja alla lihthanke piirmäära jääva hanke Pikavere mõisa ja Aruküla mõisa piksekaitsete projekteerimine ja rajamine".

Pakkumus esitada aadressil: raasiku.vald@raasiku.ee  tähtajaga 15.06.2015 kell 10:00.

Hankedokumen (.pdf)

Hankedokument (.docx)

Hange „Raasiku valla soojusmajanduse arengukava koostaja “

12.05.15

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja alla lihthanke piirmäära jääva hanke „Raasiku valla soojusmajanduse arengukava koostaja".

Pakkumus esitada aadressil: raasiku.vald@raasiku.ee, tähtajaga 21.05.2015 kell 10:00.

Hankedokument

Hange „Raasiku valla haljasalade niitmine 2015-2017“

27.04.15

Raasiku vallavalitsus kuulutas välja riigihanke „Raasiku valla haljasalade niitmine 2015-2017"

Täpsem info hanke kohta: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/162331

 

Hange "Raasiku kultuurimaja katuse vahetus"

17.04.15

Raasiku vallavalitsus kuulutas välja riigihanke "Raasiku kultuurimaja katuse vahetus."

Täpsem info hanke kohta: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/162245

Hange "Raasiku valla teede talvine hooldus"