Infot avaldatud hangete, sõlmitud lepingute ja esitatud vaidlustuste kohta leiab Riigihangete registrist.

 

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja hanke Aruküla spordihoone katuse lekke ja läbijooksu tagajärjel tekkinud veekahjustuste likvideerimiseks.

18.11.21

Aruküla spordihoone katuse parapeti remonditööd ning veekahjustuste likvideerimine spordihoones.

Ehituse järelevalve poolt esitatud akti kohaselt tuleb teha järgmised tööd:

  1. Spordihoone staadionipoolse parapet teha veekindlaks ning katta plekiga.
  2. Spordihoone sees vahetada välja kahjustatud kipsplaadid kokku umbes 36 m2 ning teha viimistlustööd.
  3. Kaldkatuse osa soojustada.
  4. Vahetada välja aknalauad – kaks aknalauda laiusega u´ 0,45 m, 5 meetrit pikad.

Palume kohapeal tutvumiseks võtta ühendust Raasiku Valla Spordi juhataja Kadri Keskülaga meili teel kadri.keskyla@raasiku.ee või telefonil 5817 1262.

Hinnapakkumisi ootame aadressile hanked@raasiku.ee hiljemalt 29. novembriks 2021 kell 10.00.

Fotod katusest

Väikehange Raasiku alevikus asuva sotsiaalmaja rekonstrueerimistöödele omanikujärelevalve leidmiseks

22.10.21

Raasiku Vallavalitsus kuulutas välja väikehanke Raasiku alevikus asuva sotsiaalmaja (aadress: Harju maakond, Raasiku vald, Raasiku Alevik, Nurme tn 10) rekonstrueerimistöödele omanikujärelevalve leidmiseks.

Hankedokumendid:

Pakkumused palume esitada aadressile hanked@raasiku.ee hiljemalt 01.11.2021 kell 9.00

 

Hange Talihooldustööde teostamine Raasiku valla kergliiklusteedel ja platsidel talveperioodidel 2021/2022 ja 2022/2023.

19.10.21

Raasiku Vallavalitsus on välja kuulutanud hanke: Talihooldustööde teostamine Raasiku valla kergliiklusteedel ja platsidel talveperioodidel 2021/2022 ja 2022/2023.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 25.10.2021 kell 9.00 ja hakega saab tutvuda Riigihangete Registris

 

Hange Raasiku valla teedel lumetõrje teostamine 2021/2022 ja 2022/2023 talveperioodil.

19.10.21

Raasiku Vallavalitsus on välka kuulutanud hanke: Raasiku valla teedel lumetõrje teostamine 2021/2022 ja 2022/2023 talveperioodil.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 22.10.2021 kell 9.00 ja hakega saab tutvuda Riigihangete registris

Väikehange tarbesõiduki soetamiseks

30.09.21

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja väikehanke tarbesõiduki soetamiseks.

Pakkumused palume saata digiallkirjastatult aadressile: hanked@raasiku.ee hiljemalt 06.10.2021 kell 11.00

Nõuded soetatavale sõidukile

Pildid vahetatavast autost

Väikehange Raasiku kooli akende osaliseks väljavahetamiseks

15.07.21

Raasiku vallavalitsus kuulutas välja väikehanke Raasiku kooli akende osaliseks väljavahetamiseks. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 23.07.2021 kell 10.00.

Väikehange teetööde omanikujärelevale teostaja leidmiseks

14.07.21

Raasiku vallavalitsus kuulutas välja väikehanke teetööde omanikujärelevale teostaja leidmiseks. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 19.07.2021 kell 10.00.

 

 

 

Hange “„Raasiku valla kruusakattega teede ja tänavate remont ning katte tolmuvabaks muutmine ning kattega teede pindamine 2021.a

17.06.21

Raasiku vallavalitsus on välja kuulutanud hanke „Raasiku valla kruusakattega teede ja tänavate remont ning katte tolmuvabaks muutmine ning kattega teede pindamine 2021.a." Pakkumuste esitamise tähtaeg on 12.07.2021 kell 9.00 ja hankega on võimalik tutvuda siin

 

Raasiku vallavalitsus on välja kuulutanud hanke “Raasiku vallas Aruküla alevikus, Staadioni ja Staadioni põik tn rekonstrueerimine”.

9.06.21

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 21.06.2021 kell 9.00 ja hankega on võimalik tutvuda Riigihangete registris

Raasiku vallavalitsus on välja kuulutanud hanke “Raasiku Lasteaia laiendamine konteinerlahendusega”

9.06.21

Raasiku vallavalitsus on välja kuulutanud hanke "Raasiku Lasteaia laiendamine konteinerlahendusega". Pakkumuste esitamise tähtaeg on 28.06.2021 kell 9.00 ja hankega on võimalik tutvuda Riigihangete registris.

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja väikehanke 17 uue videoprojektori soetamiseks

9.06.21

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja väikehanke 17 uue videoprojektori soetamiseks.

Hangitavate projektorite tingimused on siin:

Pakkumused palume saata digiallkirjastatult aadressile: hanked@raasiku.ee hiljemalt 21.06.2021 kell 12.00

Lisa 1 Videoprojektorite hanke tehnilised tingimused ja pakkumusvorm
Lisa 2 Kauba üleandmise vastuvõtmise akt
Ostu-müügileping

 

Väikehange sotsiaalhoolekande sõidukite väljavahetamiseks

4.06.21

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja väikehanke sotsiaalhoolekande sõidukite väljavahetamiseks.

Pakkumused palume saata digiallkirjastatult aadressile: hanked@raasiku.ee hiljemalt 10.06.2021 kell 15.00

Sõidukite kirjeldus

Hanketeade: Aruküla mõisa helikindlate uste soetamine ja paigaldamine

26.05.21

Raasiku Vallavalitsus soovib tellida Aruküla mõisa neli helikindlat ust ja nende paigaldusteenuse.

Pakkumus esitada Lisa 1 vormil digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile hanked@raasiku.ee hiljemalt 31.05.2021 kell 09:30.

Väikehanke lähteülesanne
Lisa 1 Pakkumuse vorm helikindlad uksed
Ukselehe joonis

 

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke „Raasiku valla teeäärte niitmine 2021“

19.05.21

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke „Raasiku valla teeäärte niitmine 2021". Pakkumus (Lisa 2) esitada digitaalselt allkirjastatult e-kirja aadressile hanked@raasiku.ee hiljemalt 24.05.2021.a. kell 09.00.

Lisainfo ja objektivaatluse kokkulepped: Andre Sepp, e-post: andre.sepp@raasiku.ee, telefon 51 60 150

Hanke materjalid:

Väikehanke lähteülesanne
Lisa 1 Raasiku valla teede nimekiri 2021
Lisa 2 Pakkumuse vorm

 

Hange “Raasiku valla avalike alade niitmine 2021”

19.05.21

Raasiku vallavalitsus kuulutas välja hanke "Raasiku valla avalike alade niitmine 2021". Pakkumuste esitamiste tähtaeg on 3.05.2021 09:00

Täpsemad andmed siin

Väikehange “Kabinet-tiibklaveri ostmine Aruküla Huvialakeskusele Pääsulind”

13.04.21

Raasiku vallavalitsus ootab pakkumisi väikehankele "Kabinet-tiibklaveri ostmine Aruküla Huvialakeskusele Pääsulind"

Pakkumine palun esitada hiljemalt 22.04.2021 kell 17.00 e-posti aadressile hanked@raasiku.ee

Täpsem info siit

Raasiku vallavalitsus on välja kuulutanud hanke „Aruküla jääväljakule külmutusseadme (kompressori) hankimine ja paigaldamine“

8.03.21

Raasiku vallavalitsus on välja kuulutanud hanke „Aruküla jääväljakule külmutusseadme (kompressori) hankimine ja paigaldamine"

Hanke objektiks on Aruküla staadionil asuva jääväljaku tarbeks külmutusseadme hankimine ja paigaldamine. Hange hõlmab külmutusseadme hankimist, tarnimist, paigaldamist ning vajalikke ehitustöid seadme paigaldamiseks ja ühendamiseks staadionihoone küttesüsteemi ja jääväljaku kollektoriga.

Täpsem info Riigihangete registris

Hange “Aruküla Lasteaia juurdeehitus, remonttööd ja küttesüsteemi rekonstrueerimine.”

25.02.21

Raasiku vallavalitsus on välja kuulutanud hanke "Aruküla Lasteaia juurdeehitus, remonttööd ja küttesüsteemi rekonstrueerimine.". Hanke viitenumber on 233304

Hange on leitav siit

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 22.03.2021 kell 9.00

Hange “Aruküla Lasteaia juurdeehituse, remonttööde ja küttesüsteemi rekonstrueerimise omanikujärelevalve”

25.02.21

Raasiku vallavalitsus on välja kuulutanud hanke "Aruküla Lasteaia juurdeehituse, remonttööde ja küttesüsteemi rekonstrueerimise omanikujärelevalve". Hanke viitenumber on 233513

Hange on leitav siit

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 04.03.2021 kell 9.00

Hange "Aruküla Lasteaia juurdeehituse, remonttööde ja küttesüsteemi rekonstrueerimise omanikujärelevalve"

4.02.21

Raasiku vallavalitsus kuulutas välja hanke "Aruküla Lasteaia juurdeehituse, remonttööde ja küttesüsteemi rekonstrueerimise omanikujärelevalve"

Hanke info riigihangete registris

Hanke viitenumber on 232673, pakkumuste esitamise tähtaeg on 10.02.2021 kell 11.00

Väikehange laua- ja sülearvutite ostmiseks

29.01.21

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja väikehanke uute (kasutamata) laua- ja sülearvutite ostmiseks. 
Hangitavate arvutite kirjeldused

Pakkumused palun saata aadressile: hanked@raasiku.ee hiljemalt 08.02.2021 kell 10.00

 

 

Hange „Tugev- ja nõrkvoolusüsteemide hooldustööd Raasiku vallas aastatel 2021-2023“

21.01.21

Raasiku vallavalitsus kuulutas välja hanke „Tugev- ja nõrkvoolusüsteemide hooldustööd Raasiku vallas aastatel 2021-2023". Hanke objektiks on Raasiku vallavalitsuse hallatavate hoonete tugev- ja nõrkvoolu- ning suitsueemaldussüsteemide hooldustööd perioodil 2021-2023.

Pakkumiste esitamise tähtaeg 29.01.2021 10:00

Täpsem info Riigihangete registris

 

Väikehange "Raasiku valla kalmistutel ohtlike puude raie"

26.01.21

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja väikehanke "Raasiku valla kalmistutel ohtlike puude raie". Pakkumuste esitamiseks täida pakkumusvorm, allkirjasta see digitaalselt ning saada aadressile hanked@raasiku.ee hiljemlat 29.01.2021 kell 10.00

Raietööde tehnilised tingimused
Raietööde pakkumuse vorm
Fotod puudest

Küsimused-vastused seisuga 26.01.2021

 

Hange „Puhastusvahendite ja hügieenitarvikute tarnimine perioodil 2021-2023“.

6.01.21

Raasiku vallavalitsus kuulutas välja hanke „Puhastusvahendite ja hügieenitarvikute tarnimine perioodil 2021-2023".

Täpsem info Riigihangete registris. Hanke viitenumber on 231463.
Hanke tähtaeg on 11.01.2021 09:00

Väikehange 2021. aastal heakorrateenuste osutaja leidmiseks

30.12.20

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja väikehanke 2021. aastal heakorrateenuste osutaja leidmiseks. Pakkumusi ootame digiallkirjastatult hiljemlat 04.01.2021 kell 13.00

 Hankelepingu projekt

Pakkumuse esitamiseks täida dokumendid:

Pakkumus esitada digitaalselt allkirjastatult. Kui on küsimusi hanke kohta, palun saada need aadressile: hanked@raasiku.ee

Täiendatud - senilaekunud täpsustavad küsimused koos vastustega 
 
                     Hooldatavad hekid

 

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja väikehanke „Raasiku kooli videovalve“ - muudetud

14.12.20

Muudetud

Raasiku vallavalitsus soovib soetada videovalvesüsteemi koos paigaldusega Raasiku kooli (Meierei 27, Raasiku alevik). Objektiga tutvumiseks ja täiendava informatsiooni saamiseks võtta ühendust kooli majandusjuhatajaga, Martti Sikut tel 55511685. 
NB! Videovalvesüsteemi paigaldamise tähtaeg 31.12.2020.

Pakkumise esitamiseks täida allolevas toodud pakkumuse vorm (punkt 4), lisa andmed pakutavate seadmete kohta, allkirjasta dokument ning saada aadressile hanked@raasiku.ee.

Pakkumisi ootame hiljemalt 16.dets 2020 kell 12.00.

Täpsem info siit.

 

Hange „Raasiku vallamaja kahe ruumi remonttööd“.

2.12.20

Väikehanke pakkumuskutse Raasiku vallamaja kahe ruumi remonttööde teostamiseks. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 10. detsember kell 10.00.

Väikehange Aruküla Apteegi ühe ruumi remonttööde teostamiseks

12.11.20

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja väikehanke Aruküla Apteegi ühe ruumi remonttööde teostamiseks.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 20.11.20 kell 10:00.Pakkumus esitada Lisa 2 vormil digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile: hanked@raasiku.ee.

Täiendavad küsimused hangitavate tööde kohta esitada e-posti aadressile kalev.laast@raasiku.ee või telefonile 555 23 846.

Hankeleping
Lisa 1 Väikehanke lähteülesanne
Lisa 2 Pakkumuse vorm
Lisa 3 Remontööde päevik
Lisa 4 Tööde üleandmise vastuvõtmise akt

Väikehange Raasiku Rahvamaja katuse remonttööde teostamiseks

21.10.20

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja väikehanke Raasiku Rahvamaja katuse remonttööde teostamiseks. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 02.nonember 2020 kell 8.00. Pakkumused palun saata digitaalselt allkirjastatult aadressile hanked@raasiku.ee.

Täiendavad küsimused hangitavate tööde kohta esitada e-posti aadressile kalev.laast@raasiku.ee või telefonile 555 23 846.

 

Raasiku vallavalitsus kuulutas välja hanke Raasiku staadioni osaline rekonstrueerimine.

5.10.20

Hanke eesmärgiks on ehitada Raasiku staadioni territooriumile rannajalgpalli ja -võrkpalli väljak, paigaldada kunstmurukattega jalgpallistaadionile piirdevõrgud, soetada uued täismõõtmetes portatiivsed jalgpalliväravad ning paigaldada avatud territooriumile miniramp..

Täpsem info riigihangete registris

Raasiku vallavalitsus kuulutas välja hanke Raasiku kergliiklustee projekteerimine ja ehitamine

5.10.20

Raasiku vallavalitsus kuulutas välja hanke Raasiku kergliiklustee projekteerimine ja ehitamine.
Täpsem info riigihangete registris

Hange “Pikavere Mõisakooli remonttööd”

25.09.20

Raasiku vallavalitsus kuulutas välja hanke "Pikavere Mõisakooli remonttööd". Täpsem info siin

Hange “Raasiku vallamaja osaline rekonstrueerimine”

24.09.20

Raasiku vallavalitsus on välja kuulutanud hanke "Raasiku vallamaja osaline rekonstrueerimine"

Täpsem info riigihangete registris

Hange Raasiku valla teepeenarde ja -kraavide hooldus 2020

28.01.21

Raasiku vald hangib teepeenarde ja -kraavide hooldustõid. Pakkumuse esitamiseks täida palun lisatud pakkumusvorm, mis saata aadressile hanked@raasiku.ee hiljemalt 21.sept 2020 kell 9.00.

Hange Raasiku alevikus, Nurme tn 10 asuva sotsiaalelamu rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja hanke Raasiku alevikus, Nurme tn 10 asuva sotsiaalelamu rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks.

Hanke materjalid: