Hooldusperetoetus

Hooldusperetoetuse eesmärk on hooldusperes viibiva lapse hooldamise ning ülalpidamis- ja isiklike kulude katmine. Toetust makstakse hooldusperes viibiva lapse hooldamise ning ülalpidamis- ja isiklike kulude katteks hoolduspere vanemale, kellega vallavalitsus on sõlminud hoolduspere lepingu.

Hoolduspere toetus 2021.aastal on Raasiku vallas 632 eurot lapse kohta kuus.

Õigusaktid:

Vastutaja: lastekaitsespetsialist Lea Sõmer, 53787802 lea.somer@raasiku.ee