Huvihariduse hüvitis majanduslikult vähekindlustatud noortele

 Toimingu üldandmed

Kirjeldus:

 Hüvitis on mõeldud rahvastikuregistri andmetel Raasiku valla haldusterritooriumil elavate 7-19 aastaste majanduslikult vähekindlustatud laste ja noorte huvihariduses ja huvitegevuses osalemise toetamiseks. Hüvitise eesmärk on suurendada noorte osalust huvihariduses ja –tegevuses ning muuta see paremini  kättesaadavaks ning pakkuda mitmekesisemaid osalusvõimalusi.

Hüvitise taotleja peab vastama kolmele tingimusele:

  • noor  vanuses 7-19 eluaastat, kes õpib üldhariduskooli, kutsekooli või kõrgkooli päevases õppes; 
  • noor ja tema mõlemad vanemad (või üksikvanem) on rahvastikuregistri andemetel Raasiku valla elanikud;
  • taotlejal on põhjendatud vajadus hüvitise taotlemiseks, sealjuures perekonna sissetuleku piir (sh. erinevad toetused) ei ületa neto summas kehtivat töötasu alammäära pereliikme kohta ühes kalendrikuus.

Kestvus:

Taotlusi saab vallavalitsusele esitada jooksvalt kuni 10. detsembrini. Võimalusel koondab taotleja ühte hüvitise taotlusesse mitme kuu kulud. Hüvitatakse jooksva kalendriaasta vältel tehtud kulusid. 

Õigusaktid:

Huvihariduse hüvitis majanduslikult vähekindlustatud noortele 2021.aastal

Vastutaja:

Hariduse- ja sotsiaalosakonna juhataja Juta Asuja,
60 70 298, 53 328 508, 
juta.asuja@raasiku.ee

Elektrooniline taotlemine

Sisenege Raasiku valla iseteeninduskeskkonda SPOKU.  Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile  rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. Jälgige  vormi täitmise kulgu. Taotlus on esitatud korrektselt, kui Teie e-posti aadressile laekub sellekohane kinnituskiri.

     

Taotlemine pabervormil

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi  saab veebilehelt või  Raasiku vallamajast E,T,K 8.00-17.00, N 8.00-18.00, R 8.00-13.00

Vajaminevad
dokumendid:

Esitada nõuetekohaselt täidetud avaldus

Viide:

Huvihariduse hüvitise taotlusvorm