Jäätmemajandus

Jäätmete kogumist, vedamist, taaskasutamist ja kõrvaldamist nimetatakse jäätmekäitluseks. Raasiku valla jäätmehoolduseeskiri reguleerib korraldatud jäätmevedu Raasiku vallas, jäätmekäitluse nõudeid, jäätmeveo nõudeid, jäätmevaldajate kohustusi jäätmekäitlusel jne.

Korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmed tuleb üle anda veo ainuõigust omavale ettevõttele.

Raasiku valla territooriumil teostab korraldatud jäätmevedu Eesti Keskkonnateenused AS 
http://www.keskkonnateenused.ee/avaleht vaata teenused - erakliendile - korraldatud jäätmevedu.

Aadress: Artelli 15, Tallinn
Telefon: 6400 800, lühinumber 1919
tallinn@keskkonnateenused.ee

Korraldatud jäätmeveo raames viiakse liigiti kogutud jäätmeid erinevatel aegadel, sest sõidukid, mida ettevõte omab, on ühekambrilised ja ei võimalda üheaegselt vedada erinevaid jäätmeliike. Kui autojuht leiab aga konteinerist sinna mittesobivaid jäätmeid, liigitub see koheselt segaolmejäätmeteks ning tühjendatakse vastavalt. Eraldi saab korraldatud jäätmeveo raames ära anda järgmisi jäätmeid:

 1. Segapakend – hind moodustades sama mahu segaolmejäätmete hinnast 10%
 2. Segaolmejäätmed
 3. Paber ja kartong – hind moodustades sama mahu segaolmejäätmete hinnast 10%
 4. Biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed – moodustades sama mahu segaolmejäätmete hinnast 20%
 5. Aia- ja haljastusjäätmed – moodustades sama mahu segaolmejäätmete hinnast 20%

Lisaks saab anda korraldatud jäätmeveo raames suuremõõtmelisi jäätmeid.
Lepingu vorm ja hinnakiri on leitav siit.
Jäätmeveo lepingu muutmiseks erinevat liiki jäätmete ära andmiseks on vajalik leping sõlmida teenuse osutajaga, kes väljastab igale jäätmeliigi veole vastava veograafiku. Täiendav informatsioon telefonil 6 400 800 ja e-posti aadressil: tallinn@keskkonnateenused.ee

 • Vältimaks segadust avalike konteinerite ja korteriühistute konteinerite tühjendamise osas, saab korteriühistu esindajalt ülevaate korterelamu juurde kuuluvatest jäätmekonteineritest.
 • KÜ-del ja majaomanikel tiheasustusalal (kus on kõrvuti üldkasutatavatega) on oma konteinerite jaoks soovitav konteinerid tähistada (või ehitada konteinerite hoiustamiseks maja), et vältida teiste isikute poolt jäätmete lisamist.
 1. Segapakend – konteineri puudumisel läbipaistev kilekott, mida müüvad muuhulgas ehituskauplused, kuid saab osta ettevõtte juurest, mis asub aadressil Artelli 15, Tallinn ning Raasiku vallamajast – 200 l kilekotid, 10 kotti rullis, rulli maksumus 2.10 eurot.
  Korraldatud jäätmeveo raames segapakendite üleandmiseks, tuleb sõlmida kirjalik jäätmeveoleping jäätmevedajaga. Segapakendi veo hind moodustab sama mahu olmejäätmete veo hinnast 10% (vaata teenuse pakkuja hinnakirja). 
  Ühekordse veo korraldamiseks, tuleb telefoni nr 6400 800 teel teada anda segapakendite üleandmise vajadusest.        
 2. Segaolmejäätmete minimaalsed veosagedused on tiheasustusalal väikeelamute juurest kord 4 nädala jooksul, korterelamute (5 ja enam korterit) ja asutuste juurest vähemalt kord nädala jooksul, hajaasustuses kord 12 nädala jooksul.
 3. Paberi- ja kartongjäätmete ning pakendikonteineri/koti tühjendus toimub vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem, kui iga 4 nädala tagant – Korraldatud jäätmeveo korras jäätmete üleandmiseks, tuleb sõlmida kirjalik veoleping jäätmevedajaga. Paberi- ja kartongijäätmete veo hind moodustab sama mahu olmejäätmete veo hinnast 10% (vaata teenuse pakkuja hinnakirja).
  Ühekordse veo korraldamiseks (kogumine ainult konteineritesse), tuleb võtta ühendust jäätmevedajaga telefoni nr 6400 800 teel.
 4. Biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete vähim veosagedus on kord 2 nädala jooksul. Korraldatud jäätmeveo korras biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete üleandmiseks, tuleb sõlmida kirjalik veoleping jäätmevedajaga. Biolagunevate köögi- ja  sööklajäätmete veo hind moodustab sama mahu olmejäätmete veo hinnast 20% (vaata teenuse pakkuja hinnakirja).
  Ühekordse veo korraldamiseks, tuleb võtta ühendust jäätmevedajaga telefoni nr 6400 800 teel.
 5. Aia- ja haljastusjäätmete – konteineri puudumisel läbipaistev kilekott, mida müüvad muuhulgas ehituskauplused, kuid saab osta ettevõtte juurest, mis asub aadressil Artelli 15, Tallinn ning Raasiku vallamajast – 200 l kilekotid, 10 kotti rullis, rulli maksumus 2.10 eurot.
  Aia- ja haljastusjäätmed peavad olema pakendatud läbipaistvasse kuni 200 liitrisesse pealt suletud kilekotti. Korraldatud jäätmeveo korras aia- ja haljastusjäätmete üleandmiseks, tuleb sõlmida kirjalik veoleping jäätmevedajaga. Veo hind moodustab sama mahu olmejäätmete veo hinnast 20% (vaata teenuse pakkuja hinnakirja). 
  Ühekordse veo korraldamiseks, tuleb võtta ühendust jäätmevedajaga telefoni nr 6400 800 teel. Vedu teostatakse 2020. aastal veel vaid 4.11 ning 18.11.
 6. Suurjäätmed vedu teostatakse tellimuse alusel. Tellimuses peab olema märgitud jäätmete kogus ja kirjeldus, maksimaalne kogus ühe majapidamise kohta ühe veokorra kohta on kuni 5m3.
  Suurjäätmed on näiteks kodumajapidamises ülejäänud ja kasutamise otstarvet mitteomav mööbel, mööbliesemed, vaibad, madratsid, kardinapuud, jõulukuused, siseuksed jms aga ka elektroonika, mille äraandmise vajadusest anna kindlasti eraldi teada.
  PS: Suurjäätmetena ei käsitleta ehitusjäätmeid, suuremõõtmelisi probleemtooteid (nt. autoromud, auto rehvid, elektroonikaromud või nende osad). Ühe mhind on km-ga 3,23 eurot.
  Ühekordse veo korraldamiseks, tuleb võtta ühendust jäätmevedajaga telefoni nr 6400 800 teel.
  Täiendav informatsioon telefonil 6400 800 lühinumbril 1919 ja e-post: tallinn@keskkonnateenused.ee

Raasiku valla jäätmejaam asub Kalesi külas puhastusseadmete basseinid.

Jäätmejaam asub Kalesi külas. Parim viis sinna saada on läbi Aruküla mõisa juurest otse alla ca 200m.

Jaam on avatud teisipäevast reedeni kell 14-18 ning laupäeviti 10-18, v.a riiklikud pühad.

Raasiku valla jäätmejaam on jõlupühade ajal avatud:

23. detsember  - 14 – 17
24. – 26. detsember -  suletud
31. detsember  - 14 – 17
1. jaanuar -   suletud

Jäätmejaam võtab vastu jäätmeid nii valla elanikelt, kui ka mitteelanikelt. Kaasa tuleb võtta isikut tõendav dokument, tasuda saab nii kaardiga, kui sularahas.

Väljaspool jäätmejaama lahtioleku aegasid ei ole lubatud tuua jäätmeid väljapoole jäätmejaama territooriumit. Jäätmejaamas ja selle ümbruses on videovalve.

Jäätmejaamas töötab üks inimene. Jäätmeid saab üle anda tema juhendamisel ja korraldamisel. Jäätmete üleandmisel tuleb arvestada võimaliku ooteajaga.

Täpsem info lahtioleku aegadel telefonil 58839564 ja e-posti aadressil raasikujj@keskkonnateenused.ee

HINNAKIRI

Info: Raasiku valla keskkonnaspetsialist tel 6070750 ja 55512527 raasiku.vald@raasiku.ee;

Vanarehvide kogumispunkt Järsi külas Järsi tee 10 territooriumil. Võtab rehve vastu kuni 2020 aasta lõpuni. Kogumispunkt on avatud E-R 8-18. Info Aave Transport OÜ tel 6005 233 või info@aavetransport.ee

Kasutuselt kõrvaldatud kodumasinate ja –elektroonika vastuvõtupunkt Kiviloo külas  MTÜ Kiviloo Külakeskus territooriumil, info Kiviloo Külakeskuse tel 5866 6639.

Patareid, akud, lambipirnid saab ära anda Raasiku valla kauplustes vastavatesse kogumiskastidesse.

Aegunud, kasutust mitteleidvad ravimid saab ära anda Raasiku valla apteekides vastuvõtuaegadel:

Raasiku apteek
E,T,K,R 9.00-16.00 N 12.00-18.00 aadressil: Tallinna mnt 19, Raasiku, Harjumaa
Aruküla apteek 
E,T,K,R 9.00-14.00 N 14.00-19.00 aadressil: Piiri tn 12a, Aruküla, Harjumaa

Pakendikonteinerid (alumiinium-, klaas-, plastik- ja tetrapakendid) ning paberi ja kartongpakendid (lahtivõetud pappkastid, paber pakendid jms) asuvad valla territooriumil avalikus ruumis külades ja alevikes, on tähistatud vastavate siltidega.
Suured konteinerid Aruküla ja Raasiku alevikus: https://www.eto.ee/eto-konteinerid/ vali Raasiku vald.
Väikesed konteinerid alevikes ja külades: https://pakendiringlus.ee/pakendikonteinerid/ vali Raasiku vald.

Kasutuselt kõrvaldatud rõivad, jalatsid terved mänguasjad jmt. (terved ja korduskasutusse sobivad esemed); kogub MTÜ Riidepunkt. Lisainformatsioon: https://www.facebook.com/riidepunkt/
-Arukülas Tallinna mnt 24 Vallamaja juures;
-Raasikul Tallinna mnt 19 Tervisekeskuse juures.

Liigiti kogutud jäätmete vastuvõtupunktidesse ja –konteineritesse ei ole lubatud tuua jäätmeid, mis sinna ei kuulu!

Lisainfo www.kuhuviia.ee

Jäätmealast nõu (ka ettevõtetele) ning korraldatud jäätmevedu puudutavates küsimustes annab MTÜ Jäätmehalduskeskus, meiliaadressil info@jaatmehalduskeskus.ee

Ehitus- ja lammutusjäätmete käitlemine