Katastriüksuse jagamine

Toimingu üldandmed
 

Kirjeldus:

Avaldus esitatakse kinnisasja omaniku soovil jagada tema omandis olevat katastriüksust kaheks või enamaks reaalosaks. Esitatud avaldust arutatakse Raasiku Vallavalitsuse istungil. Omanikule edastatakse Vallavalitsuse istungi protokolli väljavõte nõustumisest katastriüksuse jagamisega. Seejärel tellib omanik maamõõtja, kes koostab katastriüksuste toimikud ja esitab materjalid juhtiv maakorraldajale. Raasiku Vallavalitsus annab katastriüksuse jagamise kohta korralduse, mis edastatakse omanikule ja maamõõtjale

Õigusaktid:

Vastutaja:

Juhtiv maakorraldaja Riina Rand, riina.rand@raasiku.ee, tel. 607 0589

 

Taotlemine elektrooniliselt
 

Vajalikud sammud:

Sisenege Raasiku valla teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.  
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile  rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Raasiku vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

Viide:


 


Taotlemine pabervormil

 

Vajalikud sammud:

Vajalikud sammud: Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi  saab veebilehelt  või  Raasiku vallamajast.  Vastuvõtuajad: E 9-12, 13-16; N 9-12, 13-18

Vajaminevad
dokumendid:

Esitada isikut tõendav dokument

Viide: