Lapsehoiuteenuse toetuse taotlemine

Toimingu üldandmed
 

Kirjeldus:

Raasiku valla eelarvest rahastatava teenuse saajaks on koolieelses lasteasutuses mittekäiv 1,5-3 aastane laps, kelle enda ja teenuse osutajaga lepingu sõlminud vanema elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Raasiku vald ning laps on registreeritud Raasiku valla munitsipaallasteaiakoha järjekorda, kuid kellele pole suudetud kohta tagada.

 

Vallavalitsus kontrollib kümne tööpäeva jooksul taotluses esitatud andmete õigsust ja vastavust seaduses sätestatud nõuetele. Puuduste esinemisel teavitab vallavalitsus sellest taotlejat ning annab puuduste kõrvaldamiseks mõistliku tähtaja.

Õigusaktid:

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Raasiku vallas

Vastutaja:

Osakonnajuhataja Juta Asuja, 60 70 298, 53 328 508
juta.asuja@raasiku.ee


Taotlemine pabervormil

 

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi  saab veebilehelt või  Raasiku vallamajast E,T,K 8.00-17.00, N 8.00-18.00, R 8.00-13.00

Vajaminevad
dokumendid:

Esitada nõuetekohaselt täidetud avaldus

Viide: