Lasteaiad

Aruküla lasteaed "Rukkilill" - direktor Karin Reiska

aadress: Staadioni 6 Aruküla 75201 Harjumaa
telefon: 60 70 387 - direktor
 
60 70 219 - üldtelefon
e-mail:  alarukkilill@hot.ee


Raasiku Kool (endine Raasiku lasteaed "Oravake" - koolijuht Reelika Turi

aadress: Meierei 25 Raasiku 75203 Harjumaa
telefon: 58 529 710 
Koolijuht 58037851
e-mail: kool@raasikukool.edu.ee

 

Pikavere Mõisakool - direktor Helju Kadakas
aadress: Pikavere 75202 Harjumaa
telefon: 60 73 742 - direktor
 

60 73 741 - õpetajate tuba

e-mail:

 

Lasteaedade järjekord

 

Kui laps ei saa kohta soovitud Raasiku valla lasteaias

27.08.20

Raasiku valla lasteaedadest Raasiku lasteaias Oravake ja Aruküla lasteaias Rukkilill ei jagu kahjuks kõikidel aastatel kohti kõigile sõimeealistele lastele (so 1,5-3.a). 2019.aastal ei saanud koheselt soovitud sõimekohta 6 last. 2020.aastal võib see number mõnevõrra suureneda. Suurem sõimekohtade puudus on 2020. aastal Raasiku lasteaias.

Laste vastuvõtmine lasteaedadesse toimub üldjärjekorra alusel st eelmistel aastatel kohta mitte saanud lapsed tõstetakse jooksva aasta rühmadesse esimesena ning seejärel võetakse järjekorrast vastava vanuserühma nimekirja alusel.  Raasiku valla lasteaedade järjekorras (http://soft.sepeks.ee/raasiku/) olevad lapsed on jagatud gruppidesse vastavalt lapse vanuserühmale ja aastaarvule, millal lapsele kohta soovitakse. Seega ei ole Raasiku valla kodulehelt võimalik täpselt järgida, mitmes on sinu laps lasteaia järjekorras.

Millised on võimalused juhul, kui Teie laps ei saa kohta soovitud Raasiku valla lasteaias?

  1. Pikavere Mõisakooli lasteaed

Pikavere lasteaias töötab kaks rühma, kus laste arv on keskmisest väiksem (u 10 last rühmas) ning on piisavalt vabu kohti erinevas vanuses laste jaoks.

  1. Teise omavalitsuse lasteaed

Vanemal on õigus ja võimalus panna laps teise omavalitsuse lasteaeda. Raasiku valla lapsed käivad mitmete teiste omavalitsuste lasteaedades, enim Tallinnas, Jõelähtme ja Anija vallas. Selleks on vaja ühendust võtta konkreetse soovitud lasteaiaga ja uurida vabade kohtade olemasolu. Vabu kohti sõimeealisele lapsele on seni jagunud näiteks Kostivere lasteaias.

Tavapäraselt on teiste omavalitsuse lastele vanema omaosaluse maksumus kohatasu osas suurem. Juhul kui laps käib teise omavalitsuse lasteaias põhjusel, et Raasiku vallas pole talle kohta, siis Raasiku vald kompenseerib vanema avalduse alusel selle vahe st vanema poolt makstava kohatasu suurus on sama, mis see oleks juhul kui laps käiks Raasiku valla lasteaias. Selleks on vanemal vaja teha vabas vormis avaldus ning avalduse kinnitamisel vallavalitsuse poolt arveldavad omavalitsused juba omavahel.

  1. Lapsehoiuteenus

Vanemal on õigus ja võimalus panna sõimeealine (so 1,5-3.aastane) laps erahoidu. Sellisel juhul sõlmitakse vanema, teenuseosutaja ja valla vahel kolmepoolne leping. Vanema poolt makstav omaosalus on sellisel juhul samuti võrdsustatud Raasiku valla lasteaedades vanema poolt kaetava osalustasuga ehk 10% riiklikust alampalgast. Täpsemalt lapsehoiuteenuse toetamisest Raasiku vallas saab lugeda siit. Hetkel Raasiku vallas tegutsevat hoidu ei ole. Lähim hoid on Rae vallas, Lagedil.

Küsimuste korral palun pöörduda valla hariduse, kultuuri ja spordiosakonna juhataja Juta Asuja poole (juta.asuja@raasiku.ee, telefon 53328508)