Perekeskus

Iga kogukond vajab perekeskust ehk paika, kus toimuvad tegevused ja osutatakse erinevaid teenuseid lastega peredele. Kogukonnatöö mudelile põhinevad perekeskused (st avatust kõikidele kogukonna lastega peredele ja nendega koostöös keskuse töö kavandamist) annavad olulise panuse perede ja laste elukvaliteedi parandamisesse ning nende aktiivsesse osalemisesse kogukonnaelus.

Aruküla Perekeskus Männikäbi asub Arukülas Piiri tn 12a, raamatukogu ja tervisekeskusega samas majas.

Perekeskuse ruumid võimaldavad pakkuda lastele ja nende vanematele kooskäimise kohta, kaasata lapsevanemaid kasvatusteemalistesse vestlusringidesse, pakkuda eakohast tegevust kodustele lastele ja toetada lapsevanemate omavahelise solidaarsuse kujunemist, et üksteist enam märgataks ja toetataks. Seal on sisustatud lastele mängutuba ja köök, lapsevanematele on seminaride ja õpitubade korraldamiseks suurem ruum.

 Perekeskuses toimub mitmeid huvitavaid tegevusi nii lastele kui vanematele: kõige pisematele mängu- ja lauluring, natuke suurematele lastele jooga, loodusring või inglise keel. Vanemad saavad tegeleda kundalini joogaga, osaleda Shindo venitustunnis või õppida itaalia keelt. Eelmistel aastatel on toimunud lastele muinasjututuba, selle ringiga sooviksime uuesti alustad Kõik ettepanekud edasise tegevuse laiendamiseks ja huvitavamaks muutmiseks on oodatud.

Perekeskuse tegevusi koordineerib Anneli Põldra, tema telefon on 5284244 ja meiliaadress perekeskus@raasiku.ee. Kõige värskemat infot saab perekeskuse Facebook-i leheküljelt https://www.facebook.com/ArukulaPerekeskus, samuti Raasiku valla kodulehekülje uudiste rubriigist. 

Perekeskuse kalender 2019. aasta sügisest