RAASIKU VALLA PUUETEGA INIMESTE ELUASEME FÜÜSILINE KOHANDAMINE VOL.2

Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020" prioriteetse suuna 2 „Sotsiaalse kaasatuse suurendamine" meetme 2.5 „Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega...

Projekt „Aruküla jäähoki-uisuväljaku piirete soetamine“

Aruküla staadioni rekonstrueerimistööde käigus rajatakse aadressile Põllu tn 5 Aruküla alevik, Raasiku vald hokiväljak. Projekteerimis-ehitustööde teostajaks on OÜ Nordlin Ehitus, tööde...

Aruküla mõisa ajalugu ja tänapäeva tutvustavate sisestendide, välise infotahvli ja filmi loomine.

Projekti nimi: Aruküla mõisa ajalugu ja tänapäeva tutvustavate sisestendide, välise infotahvli ja filmi loomine. Projekti toetussumma: 3279,3 eurot. Projekti lühikirjeldus:  ...