« Tagasi

Aruküla mõisa ajalugu ja tänapäeva tutvustavate sisestendide, välise infotahvli ja filmi loomine.

Projekti nimi: Aruküla mõisa ajalugu ja tänapäeva tutvustavate sisestendide, välise infotahvli ja filmi loomine.

Projekti toetussumma: 3279,3 eurot.

Projekti lühikirjeldus: 

Aruküla mõis (asukohaga Tallinna mnt 38, Aruküla, Raasiku vald, Harjumaa) on pika ja huvitava looga ajaloomälestis ning praegusel ajal tihedas kasutuses olev kohalik haridus- ja kultuurikeskus. Mõisas tegutseb valla laste huvikool, waldorfkool ja MTÜ Aruküla Vabakooli Selts, toimub MTÜ Aruküla Kultuuriseltsi poolt korraldatud harrastustegevus täiskasvanutele ning lisaks mitmesuguseid kogukonnale ja laiemale avalikkusele suunatud üritusi. Mõisa parki läbib Raasiku valla matkarada.

Probleemiks on aga mõisaga seotud ajalugu ja tänapäevaseid tegevusi kajastava info vähene kättesaadavus nii mõisahoones tegutsejatele, kogukonnale kui laiemale üldsusele.
Käesoleva projekti abil soovime kaasata kohalikud ajaloohuvilised täiskasvanud ja noored Aruküla mõisa ajalugu ja tänapäeva kajastava materjali kogumisele. Kogutud materjali põhjal koostatakse ja tellitakse 4 teisaldatavat sisestendi, ja 1 ilmastikukindel väline infostend meie poolt koostatud tekstide ja välja valitud fotodega ning kokkuvõtetega inglise keeles. Lisaks valmib kuni 5-minutiline film DVD-l. Paraku pole mõisas tegutsevatel koolidel ja nendega seotud ühendustel endil selleks piisavalt rahalisi vahendeid.

Projekti tegevused:

  • Aruküla mõisa ajaloomaterjalide kogumine, kontrollimine ja süstematiseerimine.
  • Sisestendide ja välise infotahvli materjali kogumine, vormistamine, sisestendide kujundamine ja trükkimine;
  • Välise infotahvli kujundamine, trükkimine ja alustahvlile kleepimine, puidust karkassi valmistamine ja paigaldus;
  • Filmimaterjali kogumine, kokkupanek ning filmi salvestamine DVD-le