Meede: Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi hõives osalemiseks Tegevus: „Tööturuteenuste laiendamine uutele sihtrühmadele ja uute tööturuteenuste pakkumine" toetuse andmise tingimused...

Noortegarantii Tugisüsteemi rakendamine Raasiku vallas

Meede: Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi hõives osalemiseks Tegevus: „Tööturuteenuste laiendamine uutele sihtrühmadele ja uute tööturuteenuste pakkumine" toetuse andmise tingimused...

Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020" prioriteetse suuna 2 „Sotsiaalse kaasatuse suurendamine" meetme 2.5 „Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste...

Raasiku valla puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine vol.3

Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020" prioriteetse suuna 2 „Sotsiaalse kaasatuse suurendamine" meetme 2.5 „Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste...

Raasiku Vallavalitsus osaleb Sotsiaalkindlustusametiga pilootprojektis „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses", mis kestab 01.11.2020 – 31.12.2021. ...

Pilootprojekt „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses"

Raasiku Vallavalitsus osaleb Sotsiaalkindlustusametiga pilootprojektis „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses", mis kestab 01.11.2020 – 31.12.2021. ...

  Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020" prioriteetse suuna 2 „Sotsiaalse kaasatuse suurendamine" meetme 2.5 „Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine...

Raasiku valla puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine vol.2

  Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020" prioriteetse suuna 2 „Sotsiaalse kaasatuse suurendamine" meetme 2.5 „Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine...

Projekt: Raasiku valla koolide HEV väikevahendid Projekti number: 2014-2020.1.04.18-0088 Projekti eesmärk on suurendada Raasiku valla munitsipaalkoolide valmisolekut rakendada kaasava...

Euroopa Regionaalarengu Fondi taotlusvoor “Väikelahendused HEV õpilaste integreerimiseks tavakoolidesse”

Projekt: Raasiku valla koolide HEV väikevahendid Projekti number: 2014-2020.1.04.18-0088 Projekti eesmärk on suurendada Raasiku valla munitsipaalkoolide valmisolekut rakendada kaasava...

PROJEKT „RAASIKU JA KOSE VALLA SOTSIAALTEENUSTE ARENDAMINE" (projekti nr: 2014-2020.2.02.19-0236) Raasiku vald koostöös Kose vallaga osaleb Euroopa Sotsiaalfondi meetme „Tööturul osalemist...

PROJEKT „RAASIKU JA KOSE VALLA SOTSIAALTEENUSTE ARENDAMINE“

PROJEKT „RAASIKU JA KOSE VALLA SOTSIAALTEENUSTE ARENDAMINE" (projekti nr: 2014-2020.2.02.19-0236) Raasiku vald koostöös Kose vallaga osaleb Euroopa Sotsiaalfondi meetme „Tööturul osalemist...

Raasiku valla puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine   Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020" prioriteetse suuna 2 „Sotsiaalse kaasatuse suurendamine"...

Raasiku valla puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine

Raasiku valla puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine   Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020" prioriteetse suuna 2 „Sotsiaalse kaasatuse suurendamine"...