Sotsiaaltoetused

Riiklikud toetused:

 • Toimetulekutoetus

Toetused, mida makstakse Raasiku valla eelarvest: 

 • sünnitoetus;
 • esimesse klassi mineva lapse toetus;
 • matusetoetus;
 • perekonnas ajutiselt hooldamisel oleva lapse toetus;
 • õpilase sõidutoetus;
 • tähtpäevatoetus;
 • sügava või raske puudega lapse või täiskasvanu hooldaja toetus.

Lisaks on võimalik taotleda toetusi, mis sõltuvad perekonna sissetulekust:

 • lapse lasteaias, lapsehoius ja koolis toidu eest tasumise toetus;
 • hooldekodus hooldustasu maksmise toetus;
 • toimetuleku tagamise toetus.

Täpsema info saamiseks võtke palun ühendust sotsiaaltöötajaga.

Infoteatmik - Sotsiaaltoetused ja -teenused Raasiku vallas 2018. aastal