Sünnitoetus

Toimingu üldandmed
 

Kirjeldus:

Sünnitoetust võib taotleda lapse sünni puhul sünni kande alusel tingimusel, et võrdset hooldusõigust omavate vanemate või lapse ainuhooldusõigust omava vanema või lapse eestkostja elukoht on rahvastikuregistri andmetel vähemalt kolm kuud enne lapse sündi Raasiku vald. Kui nimetatud ajal on ainult ühe vanema elukoht rahvastikuregistris Raasiku vald, makstakse toetust pooles määras. Üksikvanemale makstakse toetust täismääras. Taotlus esitatakse 3 kuu jooksul sünnitõendi väljastamisestTeenuse kirjeldus

Kestvus:

Kui kõik on korrektne, kantakse toetus üle 5 tööpäeva jooksul

Õigusaktid:

Vastutaja:

Vallasekretär Gunnar Nuuma, 6070416, gunnar.nuuma@raasiku.ee

 

Taotlemine elektrooniliselt
 

Vajalikud sammud:

Sisenege Raasiku valla teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.  
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile  rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Raasiku vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

Viide:


 


Taotlemine pabervormil

 

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi  saab veebilehelt  või  Raasiku vallamajast.  Vastuvõtuajad: E,T,K 8.00-17.00, N 8.00-18.00, R 8.00-13.00

Vajaminevad
dokumendid:

Esitada isikut tõendav dokument, sünnitõend

Viide:

Avaldus sünnitoetuse taotlemiseks