« Tagasi

Aruküla saab turvalisema liikluskorralduse aleviku keskust läbival teel

 

Kostivere - Aruküla tee rekonstrueerimine koos jalakäijate kergteega.
Maanteeamet koostöös Raasiku Vallavalitsusega rekonstrueerib Arukülas Tallinna maantee, mille algus on Peningi-Lagedi mnt ning lõpp Sarapiku tn ja Laane tee ristumiskohal. Maanteeamet on koostanud kogu ehitusprojekti, kus on arvestatud Aruküla sissesõidutee allee dendroloogilise uuringuga, parkimiste ja turvaliste bussiootealadega, samuti tänavavalgustuse terviklahendusega kogu lõigul. Suurem erinevus olemasolevaga saab olema mõisa juures olev bussiooteplats-ringtee Tallinna mnt ja Kalesi-Aruküla tee ristumiskohas ja looklev jalgtee mõisa aia piirde asemel.  Muutust loob ka Aruküla sissesõidutee algus eraldussaarega ja osaliselt puude eemaldamine bussipeatuse ja jalgtee rajamiseks. Selleks tellis vallavalitsus eelnevalt ka puude dendroloogilise uuringu, hindamaks puude seisukorda, mille kohaselt hinnati puid väärtuslikeks ja vähemväärtuslikeks. Projekt on sellega maksimaalselt arvestanud, aga turvalise liiklusolukorralduse loomiseks tuli teha ka kompromisse. Vallavalitsusel on plaanis mõisa allee maksimaalselt säilitada ja seda uuendada, millega saame alustada peale tööde teostamist.

Tööd algavad augusti alguses. Tööde teostamisest ja ümbersõitudest jagatakse eelnevalt informatsiooni.

Vallavalitsus osaleb projektis kergtee ja bussipaviljonide rahastamisega.

See on pikalt oodatud ja uut väärtust loov projekt Arukülas turvalisemaks liikluskorralduseks ja osa kergliiklusteede väljaarendamise projektist.

Projektdokumentatsioon:

Lisainformatsiooni saab andre.sepp (ätt)raasiku.ee, tel 51 60 150.