« Tagasi

Raasiku valla haridus-, noorte- ja kultuurivaldkonna tunnustuskonkursile 2021 kandidaate esitamine

Raasiku vallas on pikaajaline traditsioon tähistada oktoobri alguses õpetajate päeva ning tunnustada selle raames oma valla haridus- ja kultuurivaldkonnatöötajaid. Alates 2019.aastast antakse välja tunnustusi Raasiku valla Aasta Haridustegija ja Aasta Kultuuritegija ning 2020.aastast Aasta Noorte Toetaja, millega tunnustame tegijaid väljaspool formaalhariduse valdkonda. Jätkame selle armsa traditsiooniga ka sellel aastal ning kutsume kõiki inimesi ja organisatsioone tunnustamisel kaasa rääkima. Kandidaate saavad esitada kõik soovijad.

Hariduse, noorte ja kultuurivaldkonna tegijate tunnustamise eesmärk on esile tõsta haridusesse, noorsootöösse ja kultuuri panustanud ning valdkonda edendanud inimesi ja organisatsioone ning silmapaistvamaid ja olulisemaid algatusi, millel on oluline mõju kohalikul või ka maakondlikul, üleriigilisel või rahvusvahelisel tasandil.

AASTA HARIDUSTEGIJA
Eesmärk: Aasta Haridustegija auhinnaga tunnustame haridusvaldkonnas tegutsejat, kes on silmapaistval viisil aidanud kaasa lapse/õpilaste individuaalsele ja sotsiaalsele arengule, kelle kogemus väärib esiletõstmist ja jagamist ja /või on saavutanud häid tulemusi erinevatel konkurssidel.

Sihtrühm: kandidaadina võib esitada kõiki haridusvaldkonnas tegutsejad- õpetajad, tugispetsialistid, õpilased, juhid jt.

AASTA KULTUURITEGIJA
Eesmärk: Aasta Kultuuritegija auhinnaga tunnustame  kultuurivaldkonnas tegutsejat, kes on silmapaistavalt aidanud kaasa Raasiku valla kultuurielu rikastamisele ning kelle panus väärib esiletõstmist ja jagamist. Aasta Kultuuritegija preemia antakse kultuurivaldkonnas tegutsejale, olenemata tema viljeldavast valdkonnast

Sihtrühm: kultuurivaldkonna töötajad sh. raamatukoguhoidjad, sündmuste korraldajad, hobikunstnikud jt.

AASTA NOORTE TOETAJA
Eesmärk: Aasta Noorte Toetaja auhinnaga tunnustame noortega töötajat, kes on silmapaistval viisil panustanud noorte arengu toetamisesse.
Sihtrühm: ringijuhid, treenerid, noorsootöötajad jt. noorte tegevusesse panustajad.

Kandidaatide esitamise tähtaeg: 28. september.

Kandidaatide esitamine toimub veebis:  https://forms.gle/AeCLha5nudmzNz6q7

Aasta Haridustegija, Aasta Kultuuritegija ja Aasta Noorte Toetaja tunnustused antakse välja traditsioonilisel Raasiku valla haridus- ja kultuuritöötajate tunnustussündmusel 8.oktoobril.